Phương pháp Pemanganatt

Lượt xem: 352
Số trang: 0
Mã số: 457952
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-25 11:58:45
Phương pháp PemanganatI. Nguyên tắc của phương pháp: Phương pháp pemanganat dựa trên phản ứng oxi hoá của ion MnO4 -. Khả năng oxi hoá của ion MnO4 - phụ thuộc vào độ axit của môi trường phản ứng. Phương pháp PemanganatI. Nguyên tắc của phương pháp: Phương pháp pemanganat dựa trên phản ứng oxi hoá của ion MnO4 -. Khả năng oxi hoá của ion MnO4 - phụ thuộc vào độ axit của môi trường phản ứng.
— Xem thêm —