Giáo án địa lý 12 - bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Số trang: 7
Mã số: 457100
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên
Giáo án địa lý 12 - Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên
nhiên
I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu:
1. Kiến thức:
- Hiểu rõ tình hình suy giảm tài nguyên rừng và đa dạng sinh vật
nước ta, tình trng suy thoái và hin trạng sử dụng tài nguyên
đất ớc ta. Phân ch được nguyên nhân hậu quả của sự
suy giảm tài nguyên sinh vật, sự suy thoái tài nguyên đất.
Biết được các biện pháp của nnước nhằm bảo vệ tài nguyên
rừng và đa dạng sinh vật và các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất.
2. Kĩ năng:
- kĩ năng liên h thực tế về các biểu hiện suy thoái tài
nguyên đất.
- Phân tích được bảng số liệu.
II. phương tiện dạy học:
- Hình ảnh về các hoạt động chặt phá, phát đốt rừng, hậu quả
của mất rừng, làm suy thoái đát và môi trường.
- Hình ảnh về các loài chim, thú quý cần bảo vệ.
- Atlat địa lí Việt Nam.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Bản đồ hình thể Việt Nam.
III. Hoạt động dạy và học:
A. ổn định tổ chức:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................
B. Kiểm tra miệng:
Câu 1: Thu mt số bài thực hành để chấm.
Khởi động: GV nêu vấn đề:
Tại sao người ta chtrồng cà pvùng Tây Nguyên không
trồng ở đồng bằng sông Hồng và ngược lại?
Tai sao người ng Lào Cai lại phải làm rung bậc thang đ
trồng lúa?
Tại sao nước ta phải quy định kích thước mắt lưới trong đánh bắt
hải sản?
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
GV: Trong quá trình sn xuất đời sống, vấn đề sử dụng hợp
bảo vệ các nguồn tài nguyên bao giờ cũng được đặt ra với tất cả
tính chất nghiêm trọng và hầu như không có sự thay đổi của nó.
Hot động của giáo viên và
học sinh
Nội dung chính
Hot động 1: Phân tích sbiến
động diện tích rừng.
Hình thức: Cặp.
Bước 1: GV đưa câu hỏi, yêu
cầu HS trao đổi với bạn bên
cạnh để trả lời.
Các HS thuộc số 1, 2: Quan sát
bảng 17.1, hãy nhận xét sbiến
độngtổng diện tích rừng, rừng tự
nhiên, rừng trồng độ che ph
rừng. Giải thích nguyên nhân
của sự thay đổi trên.
(Nguyên nhân do: Khai thác
thiếu hợp và diện tích rừng
trồng không nhiều nên diện
tích rừng và t lệ che phủ rừng
1) Sdụng và bo vệ tài nguyên
sinh vật:
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-24 04:39:50
Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Hiểu rõ tình hình suy giảm tài nguyên rừng và đa dạng sinh vật ở nước ta, tình trạng suy thoái và hiện trạng sử dụng tài nguyên đất ở nước ta. Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của sự suy giảm tài nguyên sinh vật, sự suy thoái tài nguyên đất.
— Xem thêm —