Giáo án địa lý 12 - Bài 9: thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Số trang: 7
Mã số: 447956
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Giáo án địa lý 12 - Bài 9: thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu:
1. Kiến thức:
- Hiểu và trình bày được các đặc điểm bản của khí hậu nhiệt
đới ẩm gió mùa.
- Phân tích được nguyên nhân hình thành nên đặc điểm nhiệt đới
ẩm gió mùa.
2. Kĩ năng:
- Biết phân tích biểu đồ khí hậu.
- Biết phân tích mối liên hgiữa các nhân tố hình thành và phân
hóa khí hậu.
- Có kĩ năng liên hệ thực tế để thấy các mặt thuận lợi và trở ngại
của khí hậu đối với sản xuất của nước ta.
II. phương tiện dạy học:
- Bản đồ khí hậu Việt Nam.
- Bản đồ hình thể Việt Nam.
- Sơ đồ gió mùa đông và gió mùa hạ (trong bài học phóng to).
- Atlat địa lí Việt Nam.
III. Hoạt động dạy và học:
A. ổn định tổ chức:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................
B. Kiểm tra miệng:
Câu 1: Hãy nêu ảnh hưởng của bin Đông đến khí hậu, địa hình
và các hệ sinh thái vùng ven biển nước ta?
Câu 2: Hãy nêu các nguồn tài nguyên thiên nhiên thiên tai
vùng biển nước ta?
Khởi động: GV: Tác động của gió mùa sphân hóa theo độ
cao nét độc đáo của khậu nước ta. Khậu nhiệt đới ẩm gió
mùa đã chi phối các thành phn tự nhiên khác tạo nên đặc điểm
chung nổi bật của tnhiên nước ta, đó là thiên nhiên nhit đới m
gió a. Trong i 9, chúng ta chtìm hiểu về đặc điểm nhiệt đới
ẩm gió mùa của khí hậu.
Hot động của giáo viên và học
sinh
Nội dung chính
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Hot động 1: Tìm hiểu nh chất
nhiệt đới.
Hình thức: Cặp.
? Đọc SGK, bảng số liệu, kết hợp
với quan sát bản đồ khí hậu, hãy
nhận xét tính chất nhiệt đới của khí
hậu nước ta theo dàn ý:
- Tổng bức xạ....... cân bằng bức
xạ............
- Nhiệt đ trung bình
m...........................
- Tổng số giớ
nắng.................................
? Giải thích vì sao nước ta nền
nhiệt độ
cao:............................................
? Em hãy giải thích vì sao Đà Lạt có
nhiệt độ thấp hơn 20
0
C ? (Đà Lạt
thuộc cao nguyên Lâm Viên, s
phân hóa nhiệt độ theo độ cao làm
nhiệt độ trung bình ca Đà Lạt
1) K hậu nhiệt đới g
mùa ẩm:
a) Tính chất nhiệt đới:
- Tổng bức x lớn, cán cân
bức xạ cao quanh năm.
- Nhiệt độ trung bình năm
trên 20
0
C.
- Tổng số giờ nắng từ 1400 -
3000 giờ.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-29 15:03:03
Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Hiểu và trình bày được các đặc điểm cơ bản của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. - Phân tích được nguyên nhân hình thành nên đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa. 2. Kĩ năng: - Biết phân tích biểu đồ khí hậu.
— Xem thêm —