Âm nhạc lớp 5 - Học Hát Bài : Ước Mơ (Nhạc Hoa: Lời:An Hoà)

Số trang: 3
Mã số: 445765
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Học Hát Bài : Ước
(Nhạc Hoa: Lời:An Hoà)
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết t kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng,
to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.
- Biết bài hát này bài hát của nước Trung Quc lời do nhạc sĩ An
Hoà viết.
II/Chuẩn bị của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát li bài hát đã học.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên Của Học Sinh
* Hoạt động 1: Dạy hát bài: Ước Mơ.
- Giới thiệu bài hát, tác giả.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát
.
- Tập t từng câu, mỗi câu cho học sinh hát li từ 2 đến 3
lần để học sinh thuộc lời ca giai điệu của bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát
nhiều lần dưới nhiều hình thức.
- Cho hc sinh tự nhận xét:
- HS lắng nghe.
- HS nghe mẫu.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-30 19:21:48
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát của nước Trung Quốc lời do nhạc sĩ An Hoà viết. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát.
— Xem thêm —