Tiểu luận về vật liệu kỹ thuật: Tụ Điện Gốm 101k 50v - vật Liệu Gốm

Lượt xem: 201
Số trang: 20
Mã số: 44435
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CƠ KHÍ
TIỂU LUẬN MÔN HỌC
VẬT LIỆU KỸ THUẬT
TÊN SẢN PHẨM:
TỤ ĐIỆN GỐM 101K 50V-VẬT LIỆU GỐM
GVHD: Th.S LÊ VĂN BÌNH
SVTH: VÕ MINH TUẤN
MSSV:51131864
LỚP:51CKCD
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Nha Trang, tháng 12 năm 2010
LỜI MỞ ĐẦU
Trong cuộc sống hiện đại như ngày nay thì các nghành khoa học ngày càng phát triển
nhanh chóng.Một trong những nghành khoa học có tầm quan trọng,ảnh hưởng rất lớn và
tác động làm cho các nghành khác phát triển đó là nghành điện tử.Nghành điện tử là
nghành nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm để bổ trợ,làm công
cụ để đi sau vào nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau .Nhưng khi nói đến tầm quang trọng
của lĩnh vực điện tử thì không thể không nói đến tầm quang trọng của các linh kiện điện
tử vì các linh kện này là phần tử nhỏ để góp phần tạo nên các mạch điện tử.một trong
những con linh kiện điện tử rất thường xuyên có trong mạch điện và rất quang trọng
trong mạch điện đó là TỤ ĐIỆN.nhưng tụ điện thì có rất nhiều loại tụ như tụ gốm,tụ
hóa,tụ giấy ,tụ mica…,để hiểu rỏ hơn về tụ điện thì tôi xin trình bày một trong những loại
tụ này đó là TỤ ĐIỆN GỐM 101K 50V.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Trang
Mục Lục
Lời Mở Đầu 2
1. Tên sản phẩm 4
1.1 Khái niệm về tụ điện 4
1.2 Ứng dụng trong thực tế 4
1.3 Hình ảnh và ký hiệu tụ điện 5
1.4 Cách đọc ký hiệu trên tụ điện gốm 7
2 Cấu trúc tổ chức của gốm 10
3 Cấu tạo của sản phẩm 12
4 Phương pháp tạo ra vật liệu và sản phẩm 13
4.1 Phương pháp tạo ra gốm 13
4.2 Phương pháp tạo ra tụ điện 14
5 Các phương pháp kiểm tra đánh giá tụ điện 14
6 Cách bảo quản vật liệu gốm và tụ điện 15
7 Vấn đề giải quyết rác thải 15
8 Đề xuất 16
9 Tài liệu thm khảo 18
3
Tải xuống 5,000₫ (20 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-01-26 12:05:25
Tiểu Luận Môn Học: Vật Liệu Kỹ Thuật Tên Sản Phẩm: Tụ Điện Gốm 101k 50v-vật Liệu Gốm LỜI MỞ ĐẦU Trong cuộc sống hiện đại như ngày nay thì các nghành khoa học ngày càng phát triển nhanh chóng. Một trong những nghành khoa học có tầm quan trọng ,ảnh hưởng rất lớn và tác động làm cho các nghành khác phát triển đó là nghành điện tử. Ngành điện tử là nghành nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm để bổ trợ,làm công cụ để đi sau vào nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau. Nhưng khi nói đến tầm quang trọng của lĩnh vực điện tử thì không thể không nói đến tầm quang trọng của các linh kiện điện tử vì các linh kện này là phần tử nhỏ để góp phần tạo nên các mạch điện tử. một trong những con linh kiện điện tử rất thường xuyên có trong mạch điện và rất quang trọng trong mạch điện đó là TỤ ĐIỆN. nhưng tụ điện thì có rất nhiều loại tụ như tụ gốm, tụ hóa, tụ giấy, tụ mica , để hiểu rỏ hơn về tụ điện thì tôi xin trình bày một trong những loại tụ này đó là TỤ ĐIỆN GỐM 101K 50V.
— Xem thêm —
Bình luận