Luận văn: NGUYÊN LÍ DIRICHLET VÀ ỨNG DỤNG GIẢI TOÁN SƠ CẤP

Lượt xem: 6586
Số trang: 0
Mã số: 436929
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-05-01 22:22:17
Nguyên lí Dirichlet là một công cụ rất hiệu quả dùng ể chứng minh nhiều kết quả sâu sắc của toán học. Nó ặc biệt có nhiều áp dụng trong linh vực khác nhau của toán học. Nguyên lí này trong nhiều tr÷ờng hợp ng÷ời ta dễ dàng chứng minh ÷ợc sự tồn tại mà không ÷a ra ÷ợc ph÷ìng pháp tìm ÷ợc vật cụ thể, nh÷ng trong thực tế nhiều bài toán ta chỉ cần chỉ ra sự tồn tại là ủ rồi. Nguyên lí Dirichlet là một công cụ rất hiệu quả dùng ể chứng minh nhiều kết quả sâu sắc của toán học. Nó ặc biệt có nhiều áp dụng trong linh vực khác nhau của toán học. Nguyên lí này trong nhiều tr÷ờng hợp ng÷ời ta dễ dàng chứng minh ÷ợc sự tồn tại mà không ÷a ra ÷ợc ph÷ìng pháp tìm ÷ợc vật cụ thể, nh÷ng trong thực tế nhiều bài toán ta chỉ cần chỉ ra sự tồn tại là ủ rồi.
— Xem thêm —