BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN

Số trang: 3
Mã số: 433169
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN
I. TÓM TẮT KIẾN THỨC:
Một vật chịu tác dụng của một lực sthu gia tốc cùng hướng vi lực,
t lệ thuận với lực và tlệ nghịch vi khối lượng của vật.
F
a
m
Trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng thì
1 2
....
F F F
là hợp lực.
Đơn vị lực là Niun (N): F=ma
Tính a tcác công thức sau:
2 2
0
2as
v v ;
0
v v at
;
2
0 0
1
2
x x s v t at
II. BÀI TẬP:
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP
Bài 1 (10.12/tr33/SBT). Một
hợp lực 1N tác dụng vào một
vật khối lượng 2kg lúc đầu
đứng yên, trong khoảng thời
gian 2s. Tính quãng đường mà
vật đi được trong khoảng thời
Theo định luật II Newton thì F=ma
Vậy
2
1
0,5( / )
2
F
a m s
m
Quãng đường mà vật đi được tính theo
công thức:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
gian đó.
2 2
0
1 1
0,5.2 1( )
2 2
s v t at m
Bài 2 (10.13/tr33/SBT). Một
qu ng khi lượng 500g
đang nm trên mặt đất thì b đá
bằng một lực 250N. Nếu thi
gian qubóng tiếp xúc với bàn
chân 0,02s thì bóng s bay đi
với tốc độ bằng bao nhiêu?
Gia tốc thu được của qu bóng là:
2
250
500( / )
0,5
F
a m s
m
Tốc độ mà quả bóng bay đi là:
0
500.0,02 10( / )
v v at m s
Bài 3 (10.14/tr33/SBT). Một
vật có khối ng 2kg chuyển
động thẳng nhanh dần đều từ
trạng thái nghỉ. Vật đi được
80cm trong 0,5s. Gia tốc ca
vật và hợp lực tác dụng vào
bao nhiêu?
vật chuyển động thng nhanh dần đều
nên:
2 2
0
2
1 1
.0,5 0,8( )
2 2
6,4( / )
s v t at a m
a m s
Hợp lực tác dụng vào vật là:
F=ma=2.6,4=12,8(N)
Bài 4 (10.15/tr33/SBT). Một
lực không đổi tác dụng vào một
vật có khối lượng 5kg làm vn
tốc của nó tăng từ 2m/s đến
8m/s trong 3s. Hi lực tác dụng
Phương trình vn tốc của vật là:
0
2
2 .3 8( / )
8 2
2( / )
3
v v at a m s
a m s
Lực tác dụng vào vt là: F=ma
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
vào vật là bao nhiêu? F=5.2=10(N)
Bài 5 (10.16/tr34/SBT). Một ô
tô đang chy với tốc độ 60km/h
thì người lái xe hãm phanh, xe
đi tiếp được quãng đường 50m
thì dng lại. Hi nếu ô chạy
với tốc độ 120km/h thì quãng
đường đi được từ lúc hãm
phanh đến khi dừng lại là bao
nhiêu? Gi s lực hãm trong
hai trường hợp bằng nhau.
Với v
01
=60(km/h)=16,67(m/s), t công
thức liên hệ ta suy ra gia tốc chuyển động:
2 2
0
2
2
2
0 16,67 2 .50
2,78( / )
v v as
a
a m s
Với v
02
=120(km/h)=33,34(m/s),
2 2
02
2
2 '
0 33,34 2.( 2,78). '
' 200( )
v v as
s
s m
III. RÚT KINH NGHIỆM:
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-05-02 04:28:44
Tài liệu giảng dạy về vật lý đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới vật lý. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công
— Xem thêm —