Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy :SỐ BỊ TRỪ – SỐ TRỪ

Lượt xem: 230
Số trang: 0
Mã số: 427869
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-05-02 15:47:43
MỤC TIÊU : Giúp HS :  Biết và gọi tên đúng các thành phần và kết quả trong phép trừ : Số bị trừ – Số trừ - Hiệu .  Cũng cố khắc sâu về phép trừ không nhớ các số có 2 chữ số .  Củng cố kiến thức giải bài toán có lời văn bằng một phép tính trừĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :Số bị  Các thanh thẻ MỤC TIÊU : Giúp HS :  Biết và gọi tên đúng các thành phần và kết quả trong phép trừ : Số bị trừ – Số trừ - Hiệu .  Cũng cố khắc sâu về phép trừ không nhớ các số có 2 chữ số .  Củng cố kiến thức giải bài toán có lời văn bằng một phép tính trừĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :Số bị  Các thanh thẻ
— Xem thêm —