Giáo án tiếng việt lớp 2 - TẬP ĐỌC; Ông mạnh thắng thần gió

Số trang: 7
Mã số: 427591
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-05-02 16:20:31
MỤC TIÊUĐọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ khó, các từ dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ. Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.
— Xem thêm —