Địa lý lớp 6 - KHÍ HẬU TÂY NINH

Số trang: 0
Mã số: 426762
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-05-02 17:42:41
Kiến thức: - Giúp học sinh thấy được những đặc điểm của khí hậu Tây Ninh, thuận lợi khó khăn do khí hậu mang lại. b. Kỹ năng: - Phân tích biểu đồ, bản đồ. c. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước.
— Xem thêm —