MẪU BẢN KHAI NHÂN KHẨU (Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

Số trang: 2
Mã số: 426726
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-05-02 17:46:51
Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú
— Xem thêm —