Bài giảng Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tt)

Số trang: 7
Mã số: 423334
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
CHÀO M NG QUÝ TH Y CÔ
VÀ CÁC EM H C SINH
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
BÀI 38:CÁC Đ C TR NG C B N Ư Ơ
C A QU N TH SINH V T(tt)
V. Kích th c c a qu n th sinh v t:ướ
VI.Tăng tr ng c a QTSVưở
VII. Tăng tr ng c a QT ng iưở ườ
12
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Quan sát nh, cho
bi t k
ích t
h c
ế
ướ
c a Q
u n
th
gì? C
ho v
í d
V. Kích th c c a qu n th sinh ướ
v t:
Khái ni m
12
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-05-07 14:23:50
Kích thước của quần thể là số lượng cá thể( hoặc khối lượng hoặc năng lượng tích luỹ trong các cá thể) phân bố trong khoảng không gian của quần thể . * Ví dụ: QT voi 25 con, QT gà rừng 200 con ….
— Xem thêm —