MẪU BÁO CÁO NHANH TỔNG KẾT NĂM HỌC

Số trang: 7
Mã số: 422403
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-05-07 17:00:14
PHÒNG GD – ĐT CAM LỘ TRƯỜNG MN HOA MAI Số /BC – MN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cam Nghĩa, ngày 12 tháng 4 năm 2011 BÁO CÁO NHANH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2010 -2011 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC: 1. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản chỉ đạo của địa phương để thực hiện sự chỉ đạo của trung ương về phát triển giáo dục mầm non: Trường làm tốt công tác tham mưu cho địa phương về phát triển giáo dục của nhà trường. Vì vậy trong năm học này địa phương đã đã có những văn bản chỉ đạo về phát triển giáo dục của mầm non, như: +Nghị quyết đại hội của đảng bộ lần thứ x nhiệm kỳ 2010 -2015. +Nghị quyết của HĐGD xã về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 -2011 +Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học PHÒNG GD – ĐT CAM LỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN HOA MAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số /BC – MN Cam Nghĩa, ngày 12 tháng 4 năm 2011 BÁO CÁO NHANH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2010 -2011 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC: 1. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản chỉ đạo của địa phương để thực hiện sự chỉ đạo của trung ương về phát triển giáo dục mầm non: Trường làm tốt công tác tham mưu cho địa phương về phát triển giáo dục của nhà trường. Vì vậy trong năm học này địa phương đã đã có những văn bản chỉ đạo về phát triển giáo dục của mầm non, như: +Nghị quyết đại hội của đảng bộ lần thứ x nhiệm kỳ 2010 -2015. +Nghị quyết của HĐGD xã về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 -2011 +Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của BCĐ “XDTHTT,HSTC”. 2. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua: Năm học 2010 -2011 trường tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “hai không”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. -Vào đầu năm học trường tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc vận động, xây dựng các tiêu chí cho CBGV phấn đấu và cũng là trong những tiêu chí xét thi đua trong từng học kỳ, cuối năm học, tổ chức cho mỗi CBGV đăng ký việc làm phù hợp với công việc được giao. -Tất cả các cuộc vận động đó được tiến hành theo hình thức lồng ghép, đan xen . Nhiều giáo viên tích cực chịu khó để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy. *Cuộc vận đông “Học tập và làm theo tấm gương đạo đưc Hồ Chí Minh” + Tổ chức nói chuyện với trẻ về việc làm ,hành động của Bác đối với các em nhỏ qua các ngày lễ hội như: (Tết trung thu), Lồng ghép vào các hoạt động trong ngày để dạy trẻ theo chủ đề. + Trường tham gia học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do ngành và Đảng bộ x• Cam Nghĩa tổ chức, truyên truyền sâu rộng trong đội ngũ giáo viên qua các buổi bồi dưỡng chuyên môn, họp hội đồng sư phạm .Trong năm học vừa qua đ• triễn khai cho CB, Đảng viên viết bài thu hoạch 4 năm thực hiện cuộc vận động nộp Đảng bộ cơ sở các bài viết có chất lượng cao. +Xử lý nghiêm minh đối với những giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo . Giáo viên phải hết lòng thương yêu, đối xử công bằng với trẻ thực sự là người mẹ hiền thứ 2 của trẻ . *Cuộc vận động : “Hai không với 4 nội dung ” “mỗi thầy giỏo, cụ giỏo là một tấm gương đạo đức, tự học và sỏng tạo”. + Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với điều kiện của nhà trường, tổ chức thực hiện đến tổ chuyên môn, từng ...
— Xem thêm —
Bình luận