TCVN 3118 1993

Lượt xem: 1507
Số trang: 0
Mã số: 421364
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-05-07 18:57:18
TCVN 3118 1993, Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ chịu nén của bê tông nặng. TCVN 3118 1993, Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ chịu nén của bê tông nặng.
— Xem thêm —