MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO

Số trang: 3
Mã số: 416972
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-05-08 06:44:14
HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO Số :.................. Ngày :   Hợp đồng này xác nhận việc mua và bán mặt hàng gạo đã xát gốc tại Việt  Nam. GIỮA :  
— Xem thêm —