MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO

Lượt xem: 605
Số trang: 0
Mã số: 416972
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-05-08 06:44:14
HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO Số :.................. Ngày :   Hợp đồng này xác nhận việc mua và bán mặt hàng gạo đã xát gốc tại Việt  Nam. GIỮA :   HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO Số :.................. Ngày :   Hợp đồng này xác nhận việc mua và bán mặt hàng gạo đã xát gốc tại Việt  Nam. GIỮA :  
— Xem thêm —