Đề 2: Phân tích đoạn thơ: Ta về mình có nhớ ta .... Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung (Trích Việt Bắc – Tố Hữu)

Số trang: 3
Mã số: 411909
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đ 2: Phân tích đon thơ:
Ta v mình có nh ta .... Nh ai tiếng hát ân tình thuchung
( Tch Vit Bắc T Hu)
Gợi ý phn thân bài
1. M đu đoạn thơ là s gii thiệu chung vni dung cảm xúc: nhớ cảnh, nh người.
- Dòng thơ đầu: Ta v, mình có nhớ ta va là câu hi tu từ, va là lời thoi,
va là cái c đ bày t tấm lòng ca mình một cách trc tiếp, khái quát.
- Dòng thơ tiếp theo: Ta vta nh nhng hoa ng ngưi. Nhà thơ ng
hình ảnh ẩn dụ hoa đ ch thiên nhiên Vit Bc, người là người dân Vit Bc.
Thiên nhiên và con người hoà quyện vào nhau.
Ni nh v Việt Bc đưc triển khai bằng bộ tranh tứ bình qua nhng dòng thơ còn lại.
Đ 2: Phân tích đoạn thơ:
Ta v mình có nh ta .... Nh ai tiếng hát ân tình thuchung
( Tch Vit Bắc T Hu)
GI Ý PHẦN THÂN BÀI
2. M đu đoạn thơ là s gii thiệu chung vni dung cảm xúc: nhớ cảnh, nh người.
- Dòng thơ đầu: Ta v, mình có nhớ ta va là câu hi tu từ, va là lời thoi,
va là cái c đ bày t tấm lòng ca mình một cách trc tiếp, khái quát.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Dòng thơ tiếp theo: Ta vta nh nhng hoa ng ngưi. Nhà thơ ng
hình ảnh ẩn dụ hoa đ ch thiên nhiên Vit Bc, người là người dân Vit Bc.
Thiên nhiên và con người hoà quyện vào nhau.
3. Ni nh v Vit Bắc đưc triển khai bằng b tranh t bình qua những dòng thơ còn
li.
- B tranh tứ bình đưc v bng thơ vi bốn cặp lc bát. Bn dòng lc dành
cho cảnh, bn dòng bát dành cho ngưi. Cảnh và ngưi hoà quyện vào nhau.
- Phong cnh đây là phong cảnh núi rng, mang đậm sắc màu Việt Bắc,
đưc miêu tbng âm thanh, màu sắc... theo din biến bn mùa trong năm.
+ Đó nỗi nhớ mùa đông Việt Bắc - cái thugặp gban đầu, đến
m nay vẫn sáng bừng trong kí ức.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng
-> Câu tgợi cm nhận vmột màu xanh lặng lẽ, trầm tĩnh của rừng già
Màu xanh của núi rừng Việt Bắc:
Rừng giăng thành lũy thép dày
Rừng che bộ đội rừng vây quân thù
Trờn cỏi nền xanh ấy là màu hoa chuối đỏ tươi. Hai chữ “đỏ tươikhông ch
là t ng chỉ sắc màu, chứa đựng cả một sự bừng thức, một khám pngỡ
ngàng, một rung động rất thi nhân. Trên cái phông nền hùng vĩ thơ mộng y,
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
hỡnh ảnh con người xut hiện thật vững chói, ttin. Đó là vđẹp của con người
làm ch núi rừng:Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
+ 2 câu tiếp là schuyn màu trong bc tranh thơ: u xanh trầm nh
ca rng già chuyn sang màu trắng tinh khôi ca hoa mơ khi mùa xuân đến. Cả không
gian sáng bng lên sc trng ca rừng mơ lúc sang xuân: Ny xuân mơ n trắng rng
-> Trắng cả khụng gian, trắng cả thi gian. Cỏi sắc trắng tinh khụi bừng nở
khiến người đi không thkhông nhđến con người Vit Bắc, trong ng việc lao
động thầm lặng mà cần mẫn tài hoa: Nhngười đan nón chuốt từng sợi giang.
Hai ch“chuốt từng” gi lờn dỏng v cẩn trọng tài hoa. Cảnh thmng,
tỡnh thỡ đượm nồng. Hai câu thơ lưu giữ lại cả khí xuân, sắc xuân, tỡnh xuõn.
+ Bc tranh thơ thứ 3 chuyển qua rừng phách. Trong rừng phách nghe
tiếng ve ran, ngắm sắc phấn vàng giữa những hàng cây cao vút, ta như cảm thấy s
hiện diện rừ rệt của mựa hố:
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mỡnh
->Sự chuyển mùa được biu hiện qua schuyển màu trên tho mộc cỏ cây. Chữ
đổ được dùng thật xác, tinh tế.vừa gợi sự biến chuyển mau lẹ của sắc màu, vừa
diễn tả tài tnh từng đợt a hoa rừng phách khi có ngọn gió thoảng qua, va thể
hiện chính xác khoảnh khắc hè sang.-> sdụng nghệ thuật âm thanh để gọi dậy
màu sắc, dùng không gian để miêu tả thi gian.-> cnh thực mà vô cùng huyno.
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-11 02:28:01
1. Mở đầu đoạn thơ là sự giới thiệu chung về nội dung cảm xúc: nhớ cảnh, nhớ người. - Dòng thơ đầu: “Ta về, mình có nhớ ta” vừa là câu hỏi tu từ, vừa là lời thoại, vừa là cái cớ để bày tỏ tấm lòng của mình một cách trực tiếp, khái quát. - Dòng thơ tiếp theo: Ta về ta nhớ những hoa cùng người. Nhà thơ dùng hình ảnh ẩn dụ “ hoa” để chỉ thiên nhiên Việt Bắc, “ người” là người dân Việt Bắc. Thiên nhiên và con người hoà quyện vào nhau. Nỗi nhớ về Việt Bắc được triển khai bằng bộ tranh tứ bình qua những dòng thơ còn lại.
— Xem thêm —