Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT : 12 -13 CON LẮC ĐƠN. CON LẮC VẬT LÍ

Lượt xem: 296
Số trang: 0
Mã số: 411471
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-11 01:43:58
Biết cách thiết lập phương trình động lực học của con lắc đơn, có khái niệm về con lắc vật lí. - Nắm vững những công thức về con lắc và vận dụng trong các bài toán đơn giản. Biết cách thiết lập phương trình động lực học của con lắc đơn, có khái niệm về con lắc vật lí. - Nắm vững những công thức về con lắc và vận dụng trong các bài toán đơn giản.
— Xem thêm —