Nhúng
Toàn màn hình
/ 7
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-11 01:27:05
Yếu tố của môi trường: nhiệt độ cao, độ pH … phá huỷ cấu trúc không gian 3 chiều của prôtêin prôtêin bị mất chức năng sinh học hiện tượng biến tính của prôtêin.
— Xem thêm —