Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-24 07:17:06
Mạch Chẩn (Phần 9) MẠCH TRÌ Hình Tượng Mạch TRÌ Sức mạch đi chậm, 1 hơi thở (Tức) là 2-3 lần đếm (Nhất tức tam chí hoặc nhị chí) tương đương 60 lần/ phút trở xuống. Sách Mạch Chẩn trình bày hình vẽ mạch Trì như sau : - Sách KH YHHĐ Và YHCT Trong Lâm Sàng diễn tả : Khoảng cách trung bình giữa 2 nhát bóp tim là: trung bình là: = 1,33 giây, tương ứng với tần số mạch Trì = 45 lần /phút. Trên máy biểu diễn : Khoảng cách giữa 2 đỉnh sóng trung bình giữa 2 lần bóp tim là : X = 1,33 giây, tương ứng với tần số mạch Trì là 45 lần/ phút. Mạch TRÌ Chủ Bệnh Sách ?Mạch Học Giảng Nghĩa? ghi: "Mạch Trì chủ bụng đầy, ho suyễn, tích hàn, đờm ẩm, dương hư, san tiết, trưng kết, tà nhiệt kết tụ. Trì mà có lực là nhiệt tà ủng kết ở kinh mạch". Tả Thốn TRÌ Hữu Thốn TRÌ Tim
— Xem thêm —