Giáo án tin học lớp 3 - EM TẬP SOẠN THẢO BÀI 1: KHÁI NIỆM SOẠN THẢO VĂN BẢN

Lượt xem: 309
Số trang: 0
Mã số: 407598
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-10 21:12:49
-Mục đích yêu cầu: -HS nắm được khái niệm soạn thảo văn bản và những công việc chính của soạn thảo văn bản. -Rèn kĩ năng đánh máy bằng 10 ngón cho HS. -GD cho các em tính kiên trì, cẩn thận. II-Chuẩn bị: Phòng máy III-L -Mục đích yêu cầu: -HS nắm được khái niệm soạn thảo văn bản và những công việc chính của soạn thảo văn bản. -Rèn kĩ năng đánh máy bằng 10 ngón cho HS. -GD cho các em tính kiên trì, cẩn thận. II-Chuẩn bị: Phòng máy III-L
— Xem thêm —