Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm thaCấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm thông thường sản xuất trong nướcông thường sản xuất

Lượt xem: 103
Số trang: 0
Mã số: 407415
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-10 21:00:20
Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí thẩm định xét duyệt hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm 200.000đ Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC... 2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm: 50.000đ Quyết định số Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí thẩm định xét duyệt hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm 200.000đ Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC... 2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm: 50.000đ Quyết định số
— Xem thêm —