Giáo án Hóa Học lớp 8: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TIẾP)

Số trang: 3
Mã số: 406956
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TIẾP)
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- Học sinh biết được ý nghĩa ca PTHH là cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử
giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.
2.Knăng:
- Rèn luyn kỹ năng lập PTHH.
- Tlệ các cặp chất trong phản ứng.
3.Thái độ:
- Giáo dc tính cẩn thận , trình bày khoa hc.ý thức bảo vệ kim loại
II. Chuẩn bị:
Kiến thức về PTHH
III. Định hướng phương pháp:
- Hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân
IV. Tiến trình dạy học:
A.Kiểm tra bài cũ:
1. Sơ đồ phản ứng khác vi PTHH ở điểm nào?
2. Lập PTHH sau:
P
2
O
5
+ H
2
O H
3
PO
4
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Fe(OH)
3
Fe
2
O
3
+ H
2
O
HS2: CaO + HCl CaCl
2
+ H
2
O
Zn + O
2
ZnO
B. Bài mới:
Hoạt động 1: Ý nghĩa của PTHH:
? Hãy lập PTHH sau
Al + O
2
Al
2
O
3
GV: Trong phn ứng trên
C4 nguyên tAl t/d với 3 phân tử oxi
tạo ra 2 phân tử Al
2
O
3
? Vy PTHH cho biết điu gì?
? Hãy cho biét tỷ lệ các cặp chất
Làm i tập số 2b, 3b
HS viết PTHH, từ PTHH rút ra tlệ s
nguyên t, phân tử trong phản ứng hóa
học
Bài tập số 5:
? Hãy viết PTHH ca phản ứng?
4Al + 3O
2
2 Al
2
O
3
- PTHH cho biết tỷ l s nguyên t ,
phân tgiữa các chất cũng như từng cặp
chất trong phản ứng.
Bài tập 5:
Mg + H
2
SO
4
MgSO
4
+ H
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
? Hãy cho biết tlsnguyên t magie
ln lượt với số phân tử 3 chất khác?
Bài tập 6: làm tương tự như bài 5
Mg + H
2
SO
4
MgSO
4
+ H
2
Số PT Mg : số PT H
2
SO
4
= 1: 1
Số PT Mg : sPT MgSO
4
= 1: 1
Số PT Mg : số PT H
2
= 1: 1
Bài tập 6:
4P + 5O
2
2P
2
O
5
Số PT P: số PT O
2
: số PT P
2
O
5
= 4: 5: 2
C. Củng c - luyện tập:
1. Nêu ý nghĩa của PTHH
2. Hãy lập PTHH
H
2
+ PbO H
2
O + Pb
Fe + CuSO
4
FeSO
4
+ Cu
NaOH + BaCl
2
Ba(OH)
2
+ NaCl
3. BTVN: Bài tập 7 SGK
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-10 20:05:49
1.Kiến thức: - Học sinh biết được ý nghĩa của PTHH là cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng lập PTHH. - Tỷ lệ các cặp chất trong phản ứng. 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học.ý thức bảo vệ kim loại
— Xem thêm —