Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 6 (tiết 9) LỚP VÀ PHÂN LỚP ELECTRON

Lượt xem: 677
Số trang: 0
Mã số: 406850
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-10 19:58:11
MỤC TÊU BÀI HỌC: 1) Kiến thức Biết được: - Khái niệm lớp, phân lớp electron và số obitan trong mỗi lớp và mỗi phân lớp. - Sự khác nhau giữa các AO trong cùng một phân lớp. 2) Kĩ năng - Xác định được thứ tự các lớp electron trong nguyên tử, số obitan trong mỗi lớp, mỗi phân lớp. MỤC TÊU BÀI HỌC: 1) Kiến thức Biết được: - Khái niệm lớp, phân lớp electron và số obitan trong mỗi lớp và mỗi phân lớp. - Sự khác nhau giữa các AO trong cùng một phân lớp. 2) Kĩ năng - Xác định được thứ tự các lớp electron trong nguyên tử, số obitan trong mỗi lớp, mỗi phân lớp.
— Xem thêm —