Một số bài so sánh của bài sơ thẩm; sơ thẩm và phúc thẩm; giám đốc thẩm và tái thẩm

Lượt xem: 185
Số trang: 8
Mã số: 40633
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
TTDS2: BÀI THỦ TỤC XÉT XỬ SƠ THẨM
1. Phân biệt điều 37 và khoản 2 điều 167:
Điều 37 Khoản 2 điều 167
_Đơn khởi kiện đã được thụ _Đơn khởi kiện chưa được thụ lý
_Chuyển hồ sơ vụ án sang TA có thẩm
quyền
_Chuyển đơn khởi kiện đến TA có thẩm
quyền.
2. Phân biệt 3 Quyết định của giai đoạn CBXX: điều kiện, hiệu lực,
hậu quả pháp lý, thẩm quyền, thời điểm ban hành
Quyết định công
nhận sự thỏa thuận
của đg sự
Quyết định tạm đình chỉ
giải quyết vụ án
Quyết định đình
chỉ vụ án
Điều kiện Sau 7 ngày kể từ
ngày lập biên bản hòa
giải thành mà ko
có đương sự nào thay
đổi ý kiến về sự thỏa
thuận đó
_ Đương sự là cá nhân
chết, cơ quan tổ chức đã
sát nhập,tách,giải
thể mà chưa có người thừa
kế quyền và nghĩa
vụ tố tụng.
_Đương sự bị mất NLHV
mà chưa xác định được đại
diện PL
_Chấm dứt đại diện hợp
pháp của đương sự mà
chưa có người thay thế.
_Đợi kết quả vụ án khác
1.Trả lại đơn khởi
kiện.
2.Đương sự chết hoặc
giải thể mà ko có
người thừa kế.
3.Người khởi kiện rút
đơn và TA chấp nhận
4.Người khởi kiện ko
có quyền khởi kiện/
5.Cơ quan,tổ chức rút
đơn kiện do ko có
nguyên đơn hoặc
nguyên đơn yêu cầu
ko tiếp tục giải quyết
6.Đương sự đã tự thỏa
thuận và ko yêu cầu
tòa án giải quyết.
7.Nguyên đơn vắng
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
mặt lần thứ 2.
8.Đã có quyết định
giải thể DN,HTX…
Hiệu lực Có hiệu lực PL ngay
ko bị kháng cáo,
kháng nghị theo PT
Có thể bị kháng
nghị theo GĐT,TT
Chưa có hiệu lực ngay
Có thể bị kháng cáo,
kháng nghị theo PT, bị
kháng nghị theo GĐT,TT
Chưa có hiệu lực
ngay
Có thể bị kháng cáo,
kháng nghị theo PT,
bị kháng nghị theo
GĐT,TT
Hậu
quả pháp
_Không xóa tên vụ án
_Tiền tạm ứng án
phí giữ tại kho bạc
_Đương sự ko có
quyền khởi kiện lại,
trừ TH 3,4,7,8 theo
bảng này
_Tiền tạm ứng án
phí sung công quỹ,
trừ TH 1 là trả lại cho
người nộp
Người
ban hành
TP chủ trì phiên hòa
giải hoặc TP được
phân công.
TP được phân công giải quyết vụ án DS
Thời
điểm
GĐ chuẩn bị xx ST
và tại phiên tòa ST
Mọi giai đoạn, khi có các căn cứ áp dụng
3. Nếu các trường hợp có thể đưa vụ án ra xx ST
_ Các trường hợp bắt buộc hòa giải, nhưng hòa giải không thành.
_ Các trường hợp không được hòa giải
_Các trường hợp không hòa giải được
4. Nêu các trường hợp có thể hoãn phiên tòa
CÁC TRƯỜNG HỢP HOÃN PHIÊN TÒA
Nguyên đơn vắng mặt Lần 1 có lý do Hoãn
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Lần 1 không có lý do Hoãn
Lần 2 Đình chỉ
Bị đơn, người có quyền
và nghĩa vụ liên quan không
có yêu cầu độc lập vắng mặt
Lần 1 có lý do Hoãn
Lần 1 không có lý do Hoãn
Lần 2 XX vắng mặt
Người có quyền lợi và nghĩa
vụ liên quan có yêu cầu độc
lập
Lần 1 có lý do Hoãn
Lần 1 không lý do Hoãn
Lần 2 Đình chỉ nếu nguyên đơn
và bị đơn đồng ý.
Người bảo vệ quyền và lợi ích
của đương sự vắng mặt
Lần 1 có lý do Hoãn
Lần 1 không có lý do XX vắng mặt
Lần 2 XX vắng mặt
Người làm chứng vắng mặt Có lý do Hoãn hay ko do HĐXX
quyết định
Không có lý do
có thể bị dẫn giải
Người giám định vắng mặt
Hoãn hay ko do HĐXX
quyết định
Người phiên dịch vắng mặt Có người thay thế Tiếp tục XX
Không có người thay
thế
Hoãn, trừ TH đương
sự cần phiên dịch yêu
cầu tiếp tục XX
Kiểm sát viên bị thay đổi hoặc
ko thể tiếp tục
Có KSV viên dự khuyết
và tham gia phiên tòa từ
đầu
Tiếp tục XX
Không có KSV
dự khuyết
Hoãn
Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký tại phiên tòa Hoãn
Người giám định, người phiên dịch bị thay đổi tại phiên
tòa
Hoãn
Một bên đương sự vắng mặt (không cần hoãn phiên tòa),
một đương sự khác yêu cầu hoãn phiên tòa.
Hoãn hay ko do HĐXX
quyết định
Người TGTT không đồng ý với kết luận giám định
và có yc giám định bổ sung hoặc giám định lại.
Nếu HĐXX đồng ý với yc
này thì hoãn
Tải xuống 5,000₫ (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-01-09 22:00:42
1. Phân biệt điều 37 và khoản 2 điều 167: Điều 37 Khoản 2 điều 167 Đơn khởi kiện đã được thụ lý _Đơn khởi kiện chưa được thụ lý Chuyển hồ sơ vụ án sang TA có thẩm quyền _Chuyển đơn khởi kiện đến TA có thẩm quyền. 2. Phân biệt 3 Quyết định của giai đoạn CBXX: điều kiện, hiệu lực, hậu quả pháp lý, thẩm quyền, thời điểm ban hành
— Xem thêm —
Bình luận