Các chiến lược giao tác: : Tổng quan về các mô hình và chiến lược Tìm hiểu về 3 mô hình giao tác và các chiến lược giao tác sử dụng những mô hình này

Lượt xem: 151
Số trang: 0
Mã số: 405620
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 1₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-27 04:51:56
Mark Richards, Giám đốc và kiến trúc sư kỹ thuật cao cấp, Collaborative Consulting, LLC Tóm tắt: Một sai lầm thường gặp là nhầm lẫn giữa các mô hình giao tác với các chiến lược giao tác. Bài viết thứ hai này trong loạt bài Các chiến lược giao tác phác họa những nét chính của ba mô hình giao tác, mà nền Java™ hỗ trợ và giới thiệu bốn chiến lược giao tác chính sử dụng các mô hình này. Với một loạt ví dụ dùng Spring Framework và đặc tả Enterprise JavaBeans 3.0 (EJB), Mark Richards sẽ giải thích cách thức làm việc của các mô hình giao tác và cách thức chúng có thể tạo thành nền tảng cho sự phát triển các chiến lược giao tác từ xử Mark Richards, Giám đốc và kiến trúc sư kỹ thuật cao cấp, Collaborative Consulting, LLC Tóm tắt: Một sai lầm thường gặp là nhầm lẫn giữa các mô hình giao tác với các chiến lược giao tác. Bài viết thứ hai này trong loạt bài Các chiến lược giao tác phác họa những nét chính của ba mô hình giao tác, mà nền Java™ hỗ trợ và giới thiệu bốn chiến lược giao tác chính sử dụng các mô hình này. Với một loạt ví dụ dùng Spring Framework và đặc tả Enterprise JavaBeans 3.0 (EJB), Mark Richards sẽ giải thích cách thức làm việc của các mô hình giao tác và cách thức chúng có thể tạo thành nền tảng cho sự phát triển các chiến lược giao tác từ xử
— Xem thêm —