Giáo trình điện tử mầm non: Khám phá thế giới động vật

Số trang: 27
Mã số: 403936
Loại file: PPT
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 27
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-27 17:28:51
Tài liệu tham khảo về giáo án điện tử mầm non, với các hình ảnh sinh động và nhiều màu sắc sẽ giúp trẻ thích thú và tiếp thu nhanh hơn. PHÒNG GIÁO D C ĐÀO T O BÌNH L CỤ Ạ ỤPHÒNG GIÁO D C ĐÀO T O BÌNH L CỤ Ạ Ụ TR NG M M NON XÃ Đ NG DU ƯỜ Ầ ỒTR NG M M NON XÃ Đ NG DUƯỜ Ầ Ồ ®Ò tµi : ®éng vËt sèng díi níc­ ­            tui : lp mu gio 5 6 tui Ngi thc hin : nguyn th xinh n v : trng mm non ng du I. M C ĐÍCH YÊU C UỤ ẦI. M C ĐÍCH YÊU C UỤ Ầ  Tr nh n bi t đ c tên g i, ích l i, đ c đi m môi tr ng ẻ ậ ế ượ ọ ợ ặ ể ườ s ng và v n đ ng c a m t s loài đ ng v t s ng d i ố ậ ộ ủ ộ ố ộ ậ ố ướ n c . ướ  Phát tri n kh năng quan sát, so sánh, phân bi t nhanh ể ả ệ đ c đi m v c u t o c a các con v t s ng d i n c . ặ ể ề ấ ạ ủ ậ ố ướ ướ  Giáo d c tr bi t đ ng v t s ng d i n c là ngu n h i ụ ẻ ế ộ ậ ố ướ ướ ồ ả s n - th c ph m có giá tr dinh d ng cao đ i v i s c ả ự ẩ ị ưỡ ố ớ ứ kho con ng i, mu n b o v ngu n h i s n thì ph i ẻ ườ ố ả ệ ồ ả ả ả bi t đánh b t có k ho ch, k t h p nuôi tr ng, phát ế ắ ế ạ ế ợ ồ tri n các loài đ ng v t s ng d i n c . ể ộ ậ ố ướ ướ II . CHU N B :Ẩ Ị - Slide hình nh đ ng v t ả ộ ậ s ng d i n c . ố ướ ướ - Bài hát “ Tôm cá cua thi tài” - Đo n phim v đ ng v t ạ ề ộ ậ s ng d i n c . ố ướ ướ - M t s hình nh đ ng v t ộ ố ả ộ ậ s ng d i n c ố ướ ướ III. TI N TRÌNH T CH CẾ Ổ Ứ H1: Tr chuyn v ch . H2: QS - T mt s ng vt sng d i n c. H3: M rng kin thc. H4: Luyn tp cng c. Câu đ :ốCâu đ :ố Con gì có v y có đuôi ẩ Tung tăng b i l i kh p n i sông h ơ ộ ắ ơ ồ M th ng đem rán đem kho ẹ ườ Ăn vào mau l n giúp cho kh e ng i ớ ỏ ườ Đ là con gì ? ốĐ là con gì ?ố C chp Mt Ming Mang Vy Vy c nu c rn Con tm Con c Con tm bố bố b b :: Con g tm cng hai cng Chng i m li b ngang c ngy Đ là con gì ? ốĐ là con gì ?ố Con Cua Con c Con cua Con c Các con hãy quan sát Chc hi thi thnh cng tt p
— Xem thêm —
Bình luận