Hình học lớp 9 - ÔN TẬP CHƯƠNG I (Tiếp theo)

Số trang: 7
Mã số: 403873
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Hình học lớp 9 - ÔN TẬP CHƯƠNG I
(Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU
Qua bài này học sinh cần:
+ Hthống hoá các hệ thức về cạnh và góc trong
tam giác vuông.
+ Rèn luyện năng dựng góc khi biết 1 tỉ số
lượng giác của nó, năng giải tam giác vuông và
vận dụng vào tính chiu cao, chiều rộng của vật th
trong thực tế.
II. CHUẨN B
* Giáo viên: Giáo án, SGK, phấn, thước thẳng,
Êke.
* Học sinh: Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập, ôn
lại các kiến thức trng tâm ca chương
III. TIẾN TRÌNH LÊN LP
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số
2. Bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động Nội dung
Hoạt động 1: Tính
độ dài cnh
GV: Cho HS đọc đề
bài và nêu yêu cầu
của bài toán.
GV: Bài toán yêu
cầu gì?
GV: Hướng dn HS
vẽ hình
GV: Tam giác chứa
góc 45
0
là tam giác
gì?
Dạng 1: Tính độ dài cạnh
Bài 36 trang 94 SGK
Hướng dẫn
Đư
ờng cao bằng 20 (H .a)
Theo đ
ịnh lí py ta go ta : x =
H. a
20 21
21
20
45
0
x
y
45
0
H. b
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
GV: Đường cao của
nó là bao nhiêu?
Cạnh cần tìm được
xác định bởi định
nào?
GV: Cho HS lên
bảng trình y cách
thực hiện.
GV: Cho HS nhận
xét và b sung thêm.
GV: Un nắn và
thống nhất cách trình
bày cho hc sinh.
Hoạt động 2: Vận
dụng thực tế
GV: Cho HS đọc đề
2 2
20 21 841 29
Đư
ờng cao bằng 21 (H .b)
Theo đ
ịnh lí py ta go ta : y =
2 2
21 21 882 29,7
;
D
ạng 2: Tính khoảng cách
giữa hai điểm
Bài 38 trang 95 SGK
Hướng dẫn
IB = IK.tg (50
0
+ 15
0
)
A
B
I K
389m
50
0
15
0
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-10 16:03:46
MỤC TIÊU Qua bài này học sinh cần: + Hệ thống hoá các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. + Rèn luyện kĩ năng dựng góc  khi biết 1 tỉ số lượng giác của nó, kĩ năng giải tam giác vuông và vận dụng vào tính chiều cao, chiều rộng của vật thể trong thực tế. II.
— Xem thêm —