Nhúng
Toàn màn hình
/ 64
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (64 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-01-15 03:11:26
1 Đồ án môn học Chi Tiết Máy Mục lục Trang Phần 1. Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền I. Chọn động cơ ...................................................................................... 4 II. Phân phối tỷ số truyền ........................................................................ 6 III. Xác định công xuất, momen, số vòng quay trên các trục .................... 6 Phần 2 . Thiết kế các bộ truyền I. Thiết kế bộ truyền đai ........................................................................................ 8 1. Chọn loại đai ................................................................................... 8 2. Xác định một số thông số bộ truyền .................................................. 8 3. Xác đinh tiết diện đai ........................................................................ 9 4. Xác định lực căng ban đầu và lực tác dung lên trục. ....................... 10 5. Thống kê các thông số bộ truyền ..................................................... 10 II. .Thiết kế bộ truyền bánh răng trong hộp giảm tốc ....................................... 11 1. Chọn vật liệu .................................................................................. 11 2. Xác định ứng xuất cho phép ............................................................ 11 1. Tính chọn một số thông số bộ truyền cấp nhanh ............................. 14 a. Xác định khoảng cách trục .............................................................. 14 b. Xác định một số thông số ăn khớp ................................................... 15 c. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc ............................................. 16 d. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn .................................................... 18 e. Kiểm nghiệm quá tải ....................................................................... 20 f. Các thông số bộ truyền cấp nhanh ................................................... 20 4. Tính chọn một số thông số bộ truyền cấp nhanh .............................. 22 a. Xác định khoảng cách trục ............................................................. 22 b. Xác định một số thông số ăn khớp .................................................. 23 c. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc ............................................ 24 d. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn ................................................... 26 e. Kiểm nghiệm quá tải ...................................................................... 28 f. Các thông số bộ truyền cấp chậm ............................................... 29 Phần 3. Tính thiết kế trục, then, ổ, khớp nối. I. Thiết kế trục ...................................................................................... 34 - 2 - Đồ án môn học Chi Tiết Máy 1. Vật liệu chế tạo trục ................................................................................... 34 2. Thiết kế trục ................................................................................................ 34 3. Kiểm nghiệm trục ....................................................................................... 43 II. Tính chọn then ................................................................................... 48 1. Chọn then .................................................................................................... 48 2. Kiểm nghiệm mối ghép then…………………………………… ................ 49 III. Tính chọn ổ ...................................................................................... 50 1. Chọn ổ lăn…………………………………………………….. .................. 51 2. Kiểm nghiệm khả năng tải của ổ ...………………………….. .................... 51 IV. Tính chọn khớp nối ............................................................................ 52 1. Chọn nối trục vòng đàn hồi .............................................................. 52 2. Kiểm nghiệm đIều kiện bền của vòng đàn hồi và chốt ..................... 54 Phần IV. Kết cấu vỏ hộp và các chi tiết HGT. I. Vỏ hộp giảm tốc .................................................................................... 55 1. Vật liệu .................................................................................................. 55 2. Kết cấu và kích thước cơ bản ................................................................. ...
— Xem thêm —
Bình luận