Phương pháp sơ đồ mạng lưới (PERT)

Số trang: 50
Mã số: 399159
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 50
Sao chép
PHƯƠNG PHÁP ĐỒ MẠNG LƯỚI
Kỹ thuật đánh g kiểm tra dự án PERT (Program Evatuation
and Review Technique).
Mục tiêu chính của phương pháp: đánh g khả năng hoàn thành
dự án trong thời hạn định trưc.
Cho biết:
-) Trình tự thực hiện các công việc: việc o thể làm ngay, việc
nào làm sau việc việc nào.
-) Thời gian cần thiết để hoàn thành mỗi việc.
Phải làm:
a) Thời hạn sớm nhất để hoàn thành toàn bộ dự án.
b) Thời hạn bắt đầu sớm nhất muộn nhất của mỗi việc sao cho
toàn bộ dự án được hoàn thành đúng kế hoạch.
c) Thời điểm kết thúc sớm nhất và muộn nhất của mỗi việc sao
cho toàn b dự án đưc hoàn thành đúng kế hoạch.
d) Thời gian dự trữ cho mỗi việc, nghĩa khoảng thời gian
thể bắt đầu muộn hoặc kết thúc muộn không ảnh hưởng tới
toàn bộ dự án.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Định nghĩa quy tắc lập đồ mạng lưới
Definition
Một tập hợp các điểm (ta gọi các đỉnh, kí hiệu A) tập hợp
các mũi tên (ta gọi các cung, hiệu U) được gọi một
đồ mạng lưới nếu chúng thỏa mãn các điều kiện sau :
Giữa hai đỉnh có không quá một cung nối liền và ngược lại
mỗi cung liên kết 2 đỉnh nào đó với nhau. Cung nối từ đỉnh i
đến đỉnh j hiệu (i, j) trong đó i điểm gố c của cung,
j là điểm ngọn của cung.
Trong đồ không chứa vòng kín, nghĩa là, từ một đỉnh bất
kỳ, đi theo chiều các mũi tên, không bao giờ quay về điểm
xuất phát. Một y các cung nối tiếp nhau đưc gọi một
đường đi.
Giữa 2 đỉnh tùy ý bao giờ cũng một y các cung nối liền.
một đỉnh chỉ toàn các cung đi ra được gọi đỉnh khởi
công và có một đỉnh chỉ toàn các cung đi vào được gọi đỉnh
khánh thành. Các đỉnh còn lại cả cung đi ra cung đi vào.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Định nghĩa quy tắc lập đồ mạng lưới
i
j
Figure: Đây gì?
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-30 07:06:38
Kỹ thuật đánh giá và kiểm tra dự án PERT (Program Evatuation and Review Technique). Mục tiêu chính của phương pháp: đánh giá khả năng hoàn thành dự án trong thời hạn định trước.-) Trình tự thực hiện các công việc: việc nào có thể làm ngay, việc nào làm sau việc việc nào. Thời gian cần thiết ể hoàn thành mỗi việc.
— Xem thêm —