Giáo án Toán lớp 5 - CHU VI HÌNH TRÒN

Số trang: 7
Mã số: 397137
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
CHU VI HÌNH TRÒN
I- MC TU :
Giúp HS :
- Hình thành đưc quy tc, công thc tính chu vi hình tròn.
- Vn dụng đểnh chu vi hình tròn theo số đo cho trước.
II- ĐỒ DÙNG DY - HC :
- Bng ph v mt hình tròn.
- C GV và HS chun b mnh bìa cng hình tròn bán kính 2cm
III- HOẠT ĐỘNG DY - HC :
Hot động dy Hoạt động hc
Kim tra bài cũ
- Gi 1 HS v bán kính mt đường nh trong
hình tròn trên bng ph, so sánh độ dài đường kính
bán kính.
- HS thc hin v. Tr li.
- Lp làm v nháp.
Hi : Nêu các bước khi v hình tròn vi kích thước
cho sn ?
Hi : Đâu là đưng tròn ? - HS ch trên hình v phần đường tròn.
HĐ1: Giới thiu công thc quy tc tính chu vi
hình tròn.
a) T chc hoạt động trên đồ dùng trc quan.
- GV : Ly mnh bìa hình tròn có bán kính 2cm giơ
lên yêu cu HS ly nh tròn đã chun bđể lên
- HS ly hình tròn thước đã chun bđặt
lên bàn theo yêu cu ca GV.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
bàn, lấy thưc có chia vạch đến xăng-ti-t và mi-
li-mét ra.
- GV kiểm tra đ dùng hc tp ca HS, to ra nhóm
hc tp.
- u cu các em tho lun nhóm, tìm cách xác
định độ dài đường tròn nh thước chia mi-li-mét
xăng-ti-mét.
- c cách có th :
+ ch 1 : HS ly dây qun quanh hình tròn,
sau đó duỗi thng dây lên thước, đo đọc kết
qu 12,56cm.
+ Cách 2 : HS đặt thước lên n.
- GV gii thiu - Đội đường tròn bán kính 2cm bng độ dài
đon thng AB
Hi : Chu vi ca hình tròn bán kính 2cm đã chun
b bng bao nhiêu ?
- Chu vi ca hình tròn bán kính 2cm khong
12,5 đến 12,6cm.
HĐ2: Giới thiu công thc tính chu vi hình tròn - HS nghe, theo i.
Đường kính x 3,14 = Chu vi
- Gi HS nhc li. - HS nhc li : Mun tính chu vi ca hình tròn
ta lấy đường kính nhân vi s 3,14
- GV chính xác hóa công thc và ghi bng :
C = d x 3,14
c là chu vi hình tròn
d là đường kính ca hình tròn
- HS ghi vào v công thc :
C = d x 3,14
c là chu vi hình tròn
d là đường kính ca hình tròn
Hi : Đường kính bng my ln bán kính ? Vy
th viết công thức i dng khác như thế nào ?
d = r x 2 vy ta có :
C = r x 2 x 3,14
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
C là chu vi
r là bán kính hình tròn
- u cu phát biu quy tc ? - HS nêu thành quy tc.
Ví d minh ha : Tính chu vi hình tròn có bán kính
là 3cm, 4cm ?
- 2 HS làm bng, HS làm bài v nháp.
- Gi HS nhn xét bài ca bn.
- Nhn xét chung.
- Yêu cu HS nhc li quy tc tính chu vi khi biết
đưng kính hoc bán kính.
- u ý HS đc k đề để vn dụng đúng công thức.
C = d x 3,14
C = r x 2 x 3,14
HĐ3: Rèn kỹ năng tính chu vi hình tròn
* Bài 1 : * Bài 1
- Gi 1 HS đọc đi
- u cu HS m vào v ; 3 HS lên làm bng ph.
- Tính chu vi hình tròn có đưng kính d
- GV cha bài :
+ Gọi 1 HS đc i ca mình; HS dưới lp nhn
t.
+ GV nhn xét, xác nhn kết qu.
+ Yêu cu HS trao đổi v kim tra chéo, cha bài.
Hi : Đã áp dng công thc và quy tc tính chu vi
nào trong bài tp này
C = d x 3,14 và nhc li quy tc.
* Bài 2
- Gi 1 HS đọc yêu cu ca bài.
* Bài 2 :
- Tính chu vi hình tròn có bán kính r.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-05-03 05:14:44
Giúp HS : - Hình thành được quy tắc, công thức tính chu vi hình tròn. - Vận dụng để tính chu vi hình tròn theo số đo cho trước. II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Bảng phụ vẽ một hình tròn. - Cả GV và HS chuẩn bị mảnh bìa cứng hình tròn bán kính 2cm.
— Xem thêm —