Đề thi học sinh giỏi môn hóa cấp thành phố lớp 12 năm 2012-2013

Lượt xem: 2435
Số trang: 0
Mã số: 396438
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-05-03 05:44:54
Câu I ( 2,0 điểm). 1/ Hợp chất M tạo bởi cation X+ và anion Y3-, cả hai ion đều do 5 nguyên tử của hai nguyên tố tạo nên. Trong ion X+ chứa nguyên tố A có số oxi hóa là -a, B là một nguyên tố có số oxi hóa cao nhất trong ion Y3-. Trong các hợp chất, các nguyên tố A và B đều có số oxi hóa cao nhất là +(a+2). Phân tử khối của M bằng 149... Câu I ( 2,0 điểm). 1/ Hợp chất M tạo bởi cation X+ và anion Y3-, cả hai ion đều do 5 nguyên tử của hai nguyên tố tạo nên. Trong ion X+ chứa nguyên tố A có số oxi hóa là -a, B là một nguyên tố có số oxi hóa cao nhất trong ion Y3-. Trong các hợp chất, các nguyên tố A và B đều có số oxi hóa cao nhất là +(a+2). Phân tử khối của M bằng 149...
— Xem thêm —