Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-12 13:23:44
Kiến thức: - Nêu được trường hợp nàp TKHT cho ảnh thật, truờng hợp nào thấu kính cho ảnh ảo. Và chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này. - Dùng các tia sáng đặc biệt dựng được ảnh của một vật tạo bởi TKHT. 2- Kỹ năng: - Biết Làm thí nghiệm khảo sát hiện tượng tạo ảnh của TKHT. - Rèn khả năng tổng hợp thông tin để khái quát hiện tượng. 3- Thái độ: - Có ý thức thu thập thông tin. - Ham thích môn học, hiểu ứng dụng rộng rải của môn học.
— Xem thêm —