GIÁO ÁN Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Số trang: 8
Mã số: 389229
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-13 06:08:26
GIÁO ÁN Tên bài : Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại Tiết: 28 – Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa – Sinh học 12 cơ bản Họ và tên sinh viên: Nguyễn Xuân Bình Giáo viên hướng dẫn: Lê Phước Dững Ngày 11 Tháng 02 Năm 2011 I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Tóm tắt được sự hình thành học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại. - Nêu được các nguồn nguyên liệu của tiến hóa. - Trình bày và phân biệt được 2 khái niệm tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn của thuyết tiến hóa tổng hợp, nêu được mối quan hệ giữa tiến hóa nhỏ và tiến hoá lớn. - Nêu được khái niệm NTTH và các NTTH - Nêu và phân tích được vai trò từng NTTH trong đó CLTN là nhân tố cơ bản nhất. 2. Kĩ năng - Kĩ năng tổng hợp, so sánh thông qua việc phân biệt tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn. - Kĩ năng làm
— Xem thêm —