Nhúng
Toàn màn hình
/ 7
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-24 13:22:14
Hiểu và phân tích được các chức năng của công tác quản trị nguồn nhân lực. Phân tích được mối quan hệ giữa các chức năng quản trị nguồn nhân lực Vận dụng được kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề, tình huống cơ bản về quản trị nguồn nhân lực 2. Về kỹ năng Phát triển được các kỹ năng thông tin,
— Xem thêm —