Thông báo số 52/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 của Tổng công ty hàng hải Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lượt xem: 116
Số trang: 0
Mã số: 388359
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-17 09:35:23
Thông báo số 52/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 của Tổng công ty hàng hải Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 52/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 của Tổng công ty hàng hải Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
— Xem thêm —
Từ khóa: văn bản luật