Nhúng
Toàn màn hình
/ 17
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (17 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-17 20:50:54
Thông tư số 114/2004/TT-BTC về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
— Xem thêm —
Từ khóa: văn bản luật