Xác nhận đơn xin tăng định mức điện kế

Số trang: 3
Mã số: 384391
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Xác nhận đơn xin tăng định mức điện kế
Thông tin
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
01 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Đơn xin tăng định mức điện kế được UBND xã xác nhận
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Các bước
Tên bước
Mô tbước
1.
Bước 1:
Công dân có yêu cầu xác nhận đơn xin tăng định mức điện đến
bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã để nộp
hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ được tiếp nhận và giải quyết ngay
trong ngày.
2.
Bước 2:
Cá nhân nhận lại kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả của UBND cấp xã.
Hồ sơ
Thành phần hồ
1.
- Đơn xin tăng định mức điện kế (Mẫu của Chi nhánh Điện lực cấp);
2.
- Danh sách xác nhận những người thuê trọ;
3.
- Danh sách xác nhận tạm trú của Công an.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-21 10:48:50
Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Đơn xin tăng định mức điện kế được UBND xã xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Công dân có yêu cầu xác nhận đơn xin tăng định mức điện đến 1. Bước 1: bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã để nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ được tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày. 2. Bước 2: Cá nhân nhận lại kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã. Hồ sơ Thành phần
— Xem thêm —