Tiết 11. Bài 6 CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX

Lượt xem: 648
Số trang: 7
Mã số: 38432
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Phan Thị Nhâm – THCS Cát Linh – Lớp 8 – Năm học 2011-2012
Tiết 11. Bài 6: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX
ĐẦU THẾ KỈ XX
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong, HS có khả năng:
1. Kiến thức
- Trình bày được tình hình các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ (kinh tế, chính trị, xã
hội và chính sách đối ngoại)
- Trình bày được đặc điểm chủ yếu của chủ nghĩa đế quốc ở mỗi nước
2. Tư tưởng
- Nhận thức rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc.
- Đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống các thế lực phản động, bảo
vệ hòa bình.
3. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng phân tích sự kiện lịch sử.
- Sưu tầm tài liệu về các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
II. PHƯƠNG TIỆN, TÀI LIỆU DẠY – HỌC
- Tranh ảnh về tình hình phát triển nổi bật của các nước đế quốc.
- Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa của các nước tư bản đầu thế kỉ XX
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày nguyên nhân và sự ra đời của công xã Pari? Sự
thành lập công xã có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
3. Giới thiệu bài mới
Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX các nước tư bản Anh, Pháp, Đức, Mĩ chuyển mình
mạnh mẽ sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Trong quá trình đó sự phát triển của
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Phan Thị Nhâm – THCS Cát Linh – Lớp 8 – Năm học 2011-2012
các nước có điều gì giống và khác nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung này qua
bài học
4. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cơ bản
* Hoạt động 1: Cả lớp
GV nêu câu hỏi: So với đầu thế kỉ XIX, cuối
thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX kinh tế Anh có những
nét gì nổi bật?
- HS theo dõi SGK và trả lời câu hỏi
- GV nhận xét và giải thích nguyên nhân: Do
công nghiệp Anh phát triển sớm, máy móc lạc
hậu, giai cấp tư sản Anh ít chú trọng đầu tư
trong nước, chủ yếu đầu tư sang thuộc địa để
kiếm lợi.
- GV tiếp tục hỏi: Sự phát triển công nghiệp
Anh được biểu hiện hư thế nào? Vì sao tư bản
Anh chỉ chú trọng đầu tư sang thuộc địa?
- HS trả lời câu hỏi
- GV chốt ý và dẫn dắt: Nước Anh tồn tại chế
độ quân chủ lập hiến với hai đảng tự do và
bảo thủ thay nhau cầm quyền? Vậy thực chất
chế độ 2đảng ở Anh là gì?
- HS suy nghĩ trả lời
- GV nhận xét và mở rộng: Hai đảng thay
nhau cầm quyền thông qua bầu cử chỉ là một
thủ đoạn của giai cấp tư sản nhằm lừa gạt và
xoa dịu nhân dân. Tuy tồn tại chế độ hai đảng
khác nhau, thậm chí có những chính sách mâu
I. Tình hình các nước Anh,
Pháp, Đức, Mĩ
1. Anh
- Kinh tế:
+Phát triển chậm, mất dần vị trí
độc quyền công nghiệp, tụt xuống
hàng thứ 3 thế giới (sau Mĩ, Đưc)
+ Nguyên nhân: Do công nghiệp
Anh phát triển sớm, máy móc lạc
hậu, giai cấp tư sản ít chú trọng
đầu tư trong nước, chỉ đầu tư sang
thuộc địa kiếm lợi.
+ Sự phát triển sang CNĐQ được
biểu hiện bằng vai trò nổi bật của
các công ty độc quyền.
- Chính trị:
+ Chế độ quân chủ lập hiến với 2
Đảng tự do và bảo thủ thay nhau
cầm quyền.
- Chính sách đối ngoại: Xâm lược,
thống trị và bóc lột thuộc địa.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Phan Thị Nhâm – THCS Cát Linh – Lớp 8 – Năm học 2011-2012
thuẫn nhau song đều phục vụ cho quyền lợi
của giai cấp tư sản chống lại nân dân. Với chế
độ đó Anh đã thi hành những chính sách đối
nội, đối ngoại hết sức bảo thủ: Trong thì đàn
áp nhân dân, ngoài thì tăng cường xâm lược
thuộc địa.
- GV hỏi: Vì sao CNĐQ Anh được mệnh danh
là chủ nghĩa đế quốc thực dân?
- HS trả lời câu hỏi
- GV nhận xét và bổ sung:
Đế quốc Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn
nhất thế giới ( 1890 diện tích thuộc địa là 9, 2
km, dân số thuộc địa là 309 triệu người, chiếm
¼ diện tích và dân số thế giới. Được mệnh
danh là “đế quốc mặt trời không bao giờ lặn,
đế quốc thực dân”.
Đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột hệ thống
tuộc địa rộng lớn.
* Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân
Yêu cầu HS đọc SGK mục 2 và trả lời câu hỏi:
Tình hình kinh tế Pháp sau 1871 có gì nổi
bật? Vì sao?
- HS đọc SGK và trả lời câu hỏi
- GV nhận xét và chốt ý
- GV nêu câu hỏi: Chính sách xuất cảng tư
bản của Pháp có gì khác Anh?
- HS suy nghĩ trả lời
- GV nhận xét và nhấn mạnh: Anh đầu tư vào
* Nước Anh được mệnh danh là
chủ nghĩa đế quốc thực dân
2. Pháp
- Kinh tế:
+ Công nghiệp phát triển chậm, tụt
xuống hàng thứ tư sau Mĩ, Anh,
Đức.
+ Nguyên nhân: Bị chiến tranh tàn
phá. Phải bồi thường chiến phí cho
Đức.
+ Chính sách: phát triển một số
ngành công nghiệp mới: Điện khí,
hóa chất, chế tạo ô tô...
Tải xuống 5,000₫ (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-31 21:02:25
Tiết 11. Bài 6: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong, HS có khả năng: 1. Kiến thức - Trình bày được tình hình các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ (kinh tế, chính trị, xã hội và chính sách đối ngoại) - Trình bày được đặc điểm chủ yếu của chủ nghĩa đế quốc ở mỗi nước 2. Tư tưởng - Nhận thức rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc. - Đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống các thế lực phản động, bảo vệ hòa bình. 3. Kĩ năng - Rèn kĩ năng phân tích sự kiện lịch sử. - Sưu tầm tài liệu về các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX II. PHƯƠNG TIỆN, TÀI LIỆU DẠY – HỌC - Tranh ảnh về tình hình phát triển nổi bật của các nước đế quốc. - Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa của các nước tư bản đầu thế kỉ XX III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày nguyên nhân và sự ra đời của công xã Pari? Sự thành lập công xã có ý nghĩa lịch sử như thế nào? 3. Giới thiệu bài mới Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX các nước tư bản Anh, Pháp, Đức, Mĩ chuyển mình mạnh mẽ sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Trong quá trình đó sự phát triển của
— Xem thêm —
Bình luận