Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

Số trang: 6
Mã số: 383161
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU:
HS thấy được sự giống và khác của phân số đã học ở tiểu học và
khái niệm phân số vừa học.
Viết được phân số, biết mọi số nguyên đều là phân số có mẫu là 1.
Biết dùng phân số để biểu diễn những nội dung thực tế.
II. CHUN B :
GV: bảng phụ các bài tập củng cố
III. TIẾN TRÌNH DY HỌC:
Hot động của GV Hot động của HS Nội dung ghi bảng
Hot động 1: giới thiệu chương
GV: ở tiểu học các em
đã học phân số . cho một
VD v phân số?
GV: trong các phân s
trên tử và mẫu đều là
HS:
4
3
,
5
2
……
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
nhng số tự nhiên khác
0. nếu tử và mu là s
nguyên thì có phải là
phân số không? Khái
niệm phân số được mở
rộng như thế nào? Làm
thế nào để so sánh, cộng
hai phân số? … đó là
nhng nội dung chúng ta
học trong chương này?
Hot động 2: khái niệm phân số
GV: yêu cầu HS lấy VD
trong thực tế dùng phân
s
4
3
biểu diễn.?
GV: phân s
4
3
còn là
thương của phép chia 3
cho 4. vậy phân số ở tiểu
HS: nêu VD
1. Khái niệm phân
số:
tổng quát: người ta
gọi
b
a
với a, b
Z,
b
0 là mt phân số,
a là tử số(tử), b là
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
học là kết quả của phép
chia 2 số tự nhiên dù s
bị chia có chia hết cho số
chia hay không.
GV: tương tự tìm
thương: –3 : 4?
GV:
5
2
là thương của
phép chia nào?
GV: phân s
b
a
thương của phép chia
nào? Điều kiện của b?
GV: vậy thế nào là phân
số?
GV: vậy so với khái
niệm phân số đã học ở
tiểu học thì phân số ở đây
HS:
4
3
HS: là thương của phép
chia –2 cho 5
HS: là thương của của
phép chia a cho b , b
0
HS: phân số có dạng
b
a
với
a, b
Z, b
0
HS: ở tiểu học: phân số có
dạng
b
a
với a, b
N, b
0
Điểm giống có chung
dạng
b
a
, giống điều kiện b
mẫu số (mẫu) của
phân s
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-19 14:16:40
MỤC TIÊU: HS thấy được sự giống và khác của phân số đã học ở tiểu học và khái niệm phân số vừa học. Viết được phân số, biết mọi số nguyên đều là phân số có mẫu là 1. Biết dùng phân số để biểu diễn những nội dung thực tế. II. CHUẨN BỊ : GV: bảng phụ các bài tập củng cố III. TIẾN TRÌNH
— Xem thêm —