Nhúng
Toàn màn hình
/ 0
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 05:31:18
Mục tiêu - Củng cố cho HS về đường tròn, tâm, đường kính, bán kính - HS biết cách vẽ hình tròn, có tâm, đường kính, bán kính. - Giáo dục HS tính ham học. II. Đồ dùng GV : Com pa HS : Com pa III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy 1. Kiểm tra bài cũ - Kết hợp trong bài mới 2. Bài mới * HĐ1 : Nêu tên các tâm, bán kính, + HS làm bài vào vở đường kính, có trong hình tròn. - Đường
— Xem thêm —