Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX.

Lượt xem: 436
Số trang: 0
Mã số: 381206
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 05:14:46
A . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Học xong bài này, học sinh biết :  Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX , kinh tế - xã hội nước ta có nhiều biến đổi do chính sách khai thác thuộc địa của Pháp .  Bước đầu nhận biết vè mối quan hệ giữa quan hệ kinh tế và xã hội ( Kinh tế thay đổi , đồng thời xã hội cũng thay đổi theo ) B . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :  Bản đồ hành chính Việt Nam.  Hình minh họa trong SGK .  Phiếu học tập cho học sinh .  Tranh ảnh, tư liệu về kinh tế, xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học I. Kiểm tra bài cũ : - Gọi học sinh lên bảng trả lời các câu - 4 học sinh lên bảng lần lượt trả lời các hỏi về nội dung bài trước . A . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Học xong bài này, học sinh biết :  Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX , kinh tế - xã hội nước ta có nhiều biến đổi do chính sách khai thác thuộc địa của Pháp .  Bước đầu nhận biết vè mối quan hệ giữa quan hệ kinh tế và xã hội ( Kinh tế thay đổi , đồng thời xã hội cũng thay đổi theo ) B . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :  Bản đồ hành chính Việt Nam.  Hình minh họa trong SGK .  Phiếu học tập cho học sinh .  Tranh ảnh, tư liệu về kinh tế, xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học I. Kiểm tra bài cũ : - Gọi học sinh lên bảng trả lời các câu - 4 học sinh lên bảng lần lượt trả lời các hỏi về nội dung bài trước .
— Xem thêm —