Giáo án Tin Học lớp 10: Bài tập và thực hành 9 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH TỔNG HỢP

Số trang: 3
Mã số: 381149
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Bài tập và thc hành 9
BÀI TẬP VÀ THC HÀNH TỔNG HỢP
I. Mc tiêu bài học
Thực hành làm việc với bảng
Vận dụng tổng hợp các kỹ năng đã học trong soạn thảo.
II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của GV: SGK, tài liệu, máy tính, máy chiếu Projecter
2. Chuẩn bị của HS: SGK, v ghi
III. Hoạt động dạy - học
1. n định tổ chức
Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp học
2. Nội dung thực hành
GV: Yêu cầu HS tạo một thời khóa biểu cho chính mình theo mẫu
trong SGK trang 127
HS: Thực hiện thao tác cần thiết
GV: Quan sát và giúp đỡ những HS còn lúng túng
GV: Quan sát khoảng 90% HS đã thực hiện xong tạo thời khóa
biểu thì yêu cu HS trình bày bảng theo mẫu a3 SGK trang 127
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
HS: Thực hiện thao tác cần thiết
GV: Quan sát và giúp đỡ HS
GV: Yêu cầu HS soạn thảo và trình bày văn bản theo mẫu trong
SGK trang 128
HS: Thực hiện các thao tác cần thiết
GV: Quan sát và giúp đỡ HS
GV: Nếu HS đã soạn thảo và trình bày tương đối tốt theo mẫu mà
còn nhiều thời gian thì thgiới thiệu thêm cho HS ch tạo chữ ln
đầu dòng, tạo chữ nghệ thuật.
HS: Quan sát, ghi bài và thực hiện thao tác
3. Củng cố dặn dò
HS v nhà chuẩn bị trước bài 20 Mạng máy tính
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-20 04:22:39
I. Mục tiêu bài học Thực hành làm việc với bảng Vận dụng tổng hợp các kỹ năng đã học trong soạn thảo. II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của GV: SGK, tài liệu, máy tính, máy chiếu Projecter 2. Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi III. Hoạt động dạy - học 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp học 2. Nội dung thực hành GV: Yêu cầu HS tạo một thời khóa biểu cho chính mình theo mẫu trong SGK trang 127 HS: Thực hiện thao tác cần thiết GV: Quan sát và giúp đỡ những HS còn lúng túng GV: Quan sát khoảng 90% HS đã thực hiện xong tạo thời khóa biểu thì yêu cầu HS trình bày bảng theo mẫu a3 SGK trang 127
— Xem thêm —