Mỹ thuật lớp 4 - Vẽ trang trí - Trang trí hình vuông

Số trang: 4
Mã số: 380896
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
V trang trí
Trang trí hình vng
I- Mc tiêu:
- Hc sinh hiu biết thêm v trang trí hình vuông s ng dng ca
nó trong cuc sng.
- Hc sinh biết chn ho tiết và trang trí được hình vuông (sp xếp hình
mng, ho tiết, màu sc hài hoà, có trngm).
- Hc sinh cm nhận được v đẹp ca trang trí hình vuông.
II- Chun bđ dùng dy hc:
1- Giáo viên:
- Mt sđồ vt ng dng trang trí nh vng như: khăn vng,
khăn tri bàn, thm, gch hoa, ...
- Mt s i trang trí nh vuông ca hc sinh các lớp trước.
2- Hc sinh:
- Đng hc v.
III- Các hoạt động dy - hc ch yếu:
A- ổn định t chc:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Kim tra đồ dùng hc v, V tp v.
B- Dy bài mi:
* Gii thiu bài:
Giáo viên gii thiu mt s hình vuông được trang tng dựng như
cái khay, kn vuông; mt s i trang tđ các em nhn biết được cách
sp xếp ho tiết và vẻ đẹp của đồ vt dng hình vuông khi được trang trí.
Hoạt động 1: Quan sát, nhn xét:
- Giáo viên gii thiu mt s bài trang trí hình vuông:
+ Ho tiết thường dùng để trang trí?
+ Cách sp xếp ho tiết?
+ V trí và kích tc ca ho tiết chính so vi ho tiết ph?
+ Màu sc ca nhng ho tiết ging nhau?
Hoạt động 2: Cách trang trí hình vuông
+ K hình vuông cho p hp. K trc.
+ Tìm v các hình mng trang trí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
+V phác ho tiết chính trước, ho tiết ph sau.
+ V chi tiết v màu t chn.
- Giáo viên cho xem mt s i trang trí hình ca lớp trước đ các em
hc tpch trang trí.
Hoạt động 3: Thc hành:
- Giáo viên hướng dn hc sinh:
+ V hình vuông va vi t giy.
+ K các đường trc bng bút chì (kđường chéo góc trước k
đường trc gia sau).
+ V các hình mng theo ý thích: Hình mng chính gia (th
hìn tròn, hình vuông hay hình t giác, ...), các hình mng ph bn góc
hoc xung quanh.
+ V ho tiết vào các mng (tu chn). Các ha tiết ging nhau thì v
bng nhau. Chú ý nhìn trục để v cho ho tiết cân đối và đẹp.
+ Nên v t 3 đến 5 màu.
Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá:
Giáo viên ng hc sinh tìm chn mt s bài v có những ưu điểm
nhược điểm điển hình để cùng đánh giá, xếp loi.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 04:53:01
Học sinh hiểu biết thêm về trang trí hình vuông và sự ứng dụng của nó trong cuộc sống. - Học sinh biết chọn hoạ tiết và trang trí được hình vuông (sắp xếp hình mảng, hoạ tiết, màu sắc hài hoà, có trọng tâm). - Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của trang trí hình vuông. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 1- Giáo viên: - Một số đồ vật có ứng dụng trang trí hình vuông như: khăn vuông, khăn trải bàn, thảm, gạch hoa, ... - Một số bài trang trí hình vuông của học sinh các lớp trước. 2- Học sinh: - Đồ dùng học vẽ.
— Xem thêm —