Phương pháp học thuộc lòng bảng Hệ thống tuần hoàn

Lượt xem: 9539
Số trang: 5
Mã số: 380867
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Cẩm nang dùng bảng htth. Sưu tầm và sáng tác bởi Nguyễn Đình Vĩnh.
http://vn.360plus.yahoo/vinh-nguyendinh/
1. Giới thiệu[1]
Bảng htth đối với học sinh phổ thông và sinh viên học về môn hóa thì rất là cần thiết.
việc học thuộc giúp các bạn sinh vn suy đoán nhanh hơn về tính c hợp chất
hóa học, ngoài ra giúpc em học sinh dễ dàng hơn trong việc làm bài tập, nhất là hiện
nay khi thi ĐH khối A hoặc khối B học sinh đi thi kng được mang bảng hệ thống
tuần hoàn vào phòng thi. Sau đây là những hướng dẫn đơn giản hóa cách nhớ bảng htth
Bảng tuần hoàn tiêu chuẩn
Nhóm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Chu
kỳ
1
1
H
2
He
2
3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3
11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4
19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5
37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6
55
Cs
56
Ba
57
La
* 72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7
87
Fr
88
Ra
89
Ac
**
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Uut
114
Uuq
115
Uup
116
Uuh
117
Uu
s
118
Uuo
* Nm Lantan
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
** Nhóm Actini
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
c nhómng gốc trong bảng tuần hoàn
Kim loại kiềm Kim loại kiềm th nhóm Lantan nhóm Actini Kim loại chuyển tiếp
Kim loại yếu Á kim Phi kim Halôgen Khí trơ
Trước tiên để nhớ bảng tuần hoàn ta nói sơ về lịch sử cũng như các khái niệm của nó:
2. Lịch sử[1]
Sự ghi chép và sắp xếp các nguyên tố đã từ rất xa, từ thời cổ đại, đặt biệt là từ thế
kỷ 18 đã có những bảng liệt gần hơn 15 nguyên tố. Phần lớn các nguyên tố được
phát hiện trong thế kỷ 19 và được ghi chép một cách khoa học. Đầu thế kỷ 20 ch
khoảng 10 nguyên tố tự nhiên nữa được phát hiện, các nguyên tố còn lại làc nguyên
tố nhân tạo và tính phóng xạ. Tận đến tháng 12 năm 1994, hai nguyên tố nhân tạo là
darmstadti (Ds) và roentgeni (Rg) mới được tạo ra.
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Cẩm nang dùng bảng htth. Sưu tầm và sáng tác bởi Nguyễn Đình Vĩnh.
http://vn.360plus.yahoo/vinh-nguyendinh/
Đầu thế kỷ 19, Johann Döbereiner đã lập ra bảng ghi chép mối liên hệ giữa khối lượng
nguyên tử và các tính chất hóa học của từng nguyên tố. Năm 1863 John Newlands lập
một bảng các nguyên tố gồm 8 nhóm. Bảng tuần hoàn đầu tiên được lập vào năm 1869
bởi Dmitri Ivanovich Mendeleev và Lothar Meyer, trong đóc nguyên tố được sắp
tăng theo khối lượng nguyên tử,c nguyên tố có tính chất giống nhau được xếp thành
một hàng (cùng electron hóa trị). Vào thế kỷ 20, các chu kì đã được giải thích dựa trên
cấu hình electron của nguyên tố.
Nhómchu kỳ
Nhóm:
Một nhóm là một cột thẳng đứng trong bảng tuần hoàn. các ngun tố trong cùng một
nhóm có cấu hình electron như nhau trong lớp electron hóa trị của chúng,đây là yếu
tố lớn nhất trong việc xemt sự giống nhau của chúng về các tính chất hóa học.
Chu kỳ:
Một chu kỳ là một hàng ngang trong bảng tuần hoàn gồm những nguyên tố cóng số
lớp electron
dụ:
Khí hiếm
Tất cả các nguyên tố của nhóm 18 (8 hay 0 nếu không kể đến các nguyên tố chuyển
tiếp), là các khí hiếm (khí quý), có lớp hóa trị được điền đầy. Ngày nay người ta không
gọi chúng là khí trơ nữa, vì đã tìm thấy hợp chất của Xe. Heliumnguyên tố trơ nhất
trong các khí hiếm và khả năng phản ứng trong nhómy tăng dần lên theo chu kỳ: có
thể làm choc khí hiếm nặng nhất phản ứng do chúng các lớp electron lớn hơn.
Tuy nhiên, khả năng phản ứng của chúng về tổng thể vẫn là rất thấp kém.
Halogen
Trong nhóm 17, (7 nếu loại đi các kim loại chuyển tiếp) được biết đến như là nhóm
các halogen, các nguyên tố đều chỉ còn thiếu 1 electron là điền đầy lớp điện tử hóa trị.
thế, trong các phản ứng hóa học chúng có xu hướng thu thêm điện tử (xu hướng thu
thêm điện tử gọi là độ âm điện). Thuộc tính này là rõ nét nhất ở Flo (nguyên tố có độ
âm điện lớn nhất trong tất cảc nguyên tố) và nó giảm dần theo sự tăng lên của chu
kỳ.
Kết quả là tất cả các halogen tạo ra các axit với hidro, chẳng hạn axít flohiđric, axít
clohiđric, axít brômhiđric và axít iốthiđric, tất cả đều trong dạng HX. Độ axít của chúng
tăng lên theo sự tăng của chu kỳ, do ion I
-
lớn là ổn định hơn trong dung dịch khi so với
ion F
-
nhỏ.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Cẩm nang dùng bảng htth. Sưu tầm và sáng tác bởi Nguyễn Đình Vĩnh.
http://vn.360plus.yahoo/vinh-nguyendinh/
Kim loại chuyển tiếp
Trong các kim loại chuyển tiếp (các nhóm từ 3 đến 12), sự khác nhau giữa các nhóm
không quá lớn,các phản ứng diễn ra ở trạng thái hỗn hợp, tuy nhiên, vẫn có thể thực
hiện các dự đoán có ích tại đây được.
c nhóm Lantan và Actini
c tính chất hóa học của nhóm Lantan (các nguyên tố từ 57 đến 71) và nm Actini
(các nguyên tố từ 89 đến 103) là rất giống nhau trong nội nhómn là giống các kim
loại chuyển tiếp khác, và việc tách hỗn hợp các nguyên tố này có thể là rất khó.
quan trọng trong sự làm tinh khiết hóa học cho urani (số nguyên tử bằng 92), một
nguyên tố quan trọng trong năng lượng nguyên tử.
3. Cách nhớ[2,3,4]
3.1 Nhớ tổng quát
H He
Hồi hộp
Li Be B C N O F Ne
Li bể bởi ném ông fải né
Na Mg Al Si P S Cl Ar
ng mang áo sĩ phu sang cho anh
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Không cần, sửa ti vi cũ mèn fải có niken đồng kẽm gắn gần ánh sáng ban khuya
3.2. Nhớ chi tiết
Nhóm A:
Nhóm IA
H Li Na K Rb Cs Fr
Hồng lâu nay không rảnh coi fim
Nhóm IIA: Be Mg Ca Sr Ba Ra
Hai Bé mang câyng bắn ruồi
(hay: bình minh chim sẻ bay ra, banh miệng cá sấu bẻ răng)
3
Tải xuống 5,000₫ (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-20 05:54:43
Bảng htth đối với học sinh phổ thông và sinh viên học về môn hóa thì rất là cần thiết. Và việc học thuộc nó giúp các bạn sinh viên suy đoán nhanh hơn về tính các hợp chất hóa học, ngoài ra giúp các em học sinh dễ dàng hơn trong việc làm bài tập, nhất là hiện nay khi thi ĐH khối A hoặc khối B học sinh đi thi không được mang bảng hệ thống tuần hoàn vào phòng thi. Sau đây là những hướng dẫn đơn giản hóa cách nhớ bảng htth. Bảng htth đối với học sinh phổ thông và sinh viên học về môn hóa thì rất là cần thiết. Và việc học thuộc nó giúp các bạn sinh viên suy đoán nhanh hơn về tính các hợp chất hóa học, ngoài ra giúp các em học sinh dễ dàng hơn trong việc làm bài tập, nhất là hiện nay khi thi ĐH khối A hoặc khối B học sinh đi thi không được mang bảng hệ thống tuần hoàn vào phòng thi. Sau đây là những hướng dẫn đơn giản hóa cách nhớ bảng htth. Cẩm nang dùng bảng htth. Sưu tầm và sáng tác bởi Nguyễn Đình Vĩnh. http://vn.360plus.yahoo/vinh-nguyendinh/ 1 . Giới thiệu[1] Bảng htth đối với học sinh phổ thông và sinh viên học về môn hóa thì rất là cần thiết. Và việc học thuộc nó giúp các bạn sinh v iên suy đoán nhanh hơn về tính các hợp chất hóa học, ngoài ra giúp các em học sinh dễ dàng hơn trong việc làm bài tập, nhất là hiện nay khi thi ĐH khối A hoặc khối B học sinh đi thi không được mang bảng hệ thống tuần hoàn vào phòng thi. Sau đây là những hướng dẫn đơn giản hóa cách nhớ bảng htth Bảng tuần hoàn tiêu chuẩn Nhóm → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ↓ Chu kỳ 1 1 H 2 He 2 3 Li 4 Be 5 B 6 C 7 N 8 O 9 F 10 Ne 3 11 Na 12 Mg 13 Al 14 Si 15 P 16 S 17 Cl 18 Ar 4 19 K 20 Ca 21 Sc 22 Ti 23 V 24 Cr 25 Mn 26 Fe 27 Co 28 Ni 29 Cu 30 Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 5 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 6 55 Cs 56 Ba 57 La * 72 Hf 73 Ta 74 W 75 Re 76 Os 77 Ir 78 Pt 79 Au 80 Hg 81 Tl 82 Pb 83 Bi 84 Po 85 At 86 Rn 7 87 Fr 88 Ra 89 Ac ** 104 Rf 105 Db 106 Sg 107 Bh 108 Hs 109 Mt 110 Ds 111 Rg 112 Cn 113 Uut 114 Uuq 115 Uup 116 Uuh 117 Uu s 118 Uuo * Nhóm Lantan 58 Ce 59 Pr 60 Nd 61 Pm 62 Sm 63 Eu 64 Gd 65 Tb 66 Dy 67 Ho 68 Er 69 Tm 70 Yb 71 Lu ** Nhóm Actini 90 Th 91 Pa 92 U 93 Np 94 Pu 95 Am 96 Cm 97 Bk 98 Cf 99 Es 100 Fm 101 Md 102 No 103 Lr Các nhóm cùng gốc trong bảng tuần hoàn Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ nhóm Lantan nhóm Actini Kim loại chuyển tiếp Kim loại yếu Á kim Phi kim Halôgen Khí trơ Trước tiên để nhớ bảng tuần hoàn ta nói sơ về lịch sử cũng như các khái niệm của nó: 2. Lịch sử[1] Sự ghi chép và sắp xếp các nguyên tố đã có từ rất xa, từ thời cổ đại, đặt biệt là từ thế kỷ 18 đã có những bảng liệt kê gần hơn 15 nguyên tố. Phần lớn các nguyên tố được phát hiện trong thế kỷ 19 và được ghi chép một cách khoa học. Đầu thế kỷ 20 chỉ khoảng 10 nguyên tố tự nhiên nữa được phát hiện, các nguyên tố còn lại là các nguyên tố nhân tạo và có tính phóng xạ. Tận đến tháng 12 năm 1994, hai nguyên tố nhân tạo là darmstadti (Ds) và roentgeni (Rg) mới được tạo ra. 1 Cẩm nang dùng bảng htth. Sưu tầm và sáng tác bởi Nguyễn Đình Vĩnh. http://vn.360plus.yahoo/vinh-nguyendinh/ Đầu thế kỷ 19, Johann Döbereiner đã lập ra bảng ghi chép mối liên hệ giữa khối lượng nguyên tử và các tính chất hóa học của từng nguyên tố. Năm 1863 John Newlands lập một bảng các nguyên tố gồm 8 nhóm. Bảng tuần hoàn đầu tiên được lập vào năm 1869 bởi Dmitri Ivanovich Mendeleev và Lothar Meyer, trong đó các nguyên tố được sắp tăng theo khối lượng nguyên tử, các nguyên tố có tính chất giống nhau được xếp thành một hàng (cùng electron hóa trị). Vào thế kỷ 20, các chu kì đã được giải thích dựa trên cấu hình electron của nguyên tố. Nhóm và chu kỳ Nhóm: Một nhóm là một cột thẳng đứng trong bảng tuần hoàn. các nguyên tố trong cùng một nhóm có cấu hình electron như nhau trong lớp electron hóa trị của chúng, và đây là yếu tố lớn nhất trong việc xem xét sự giống nhau của chúng về các tính chất hóa học . Chu kỳ: Một chu kỳ là một hàng ngang trong bảng tuần hoàn gồm những nguyên tố có cùng số lớp electron Ví dụ: Khí hiếm Tất cả các nguyên tố của nhóm 18 (8 hay 0 nếu không kể đến các nguyên tố chuyển tiếp), là các khí hiếm (khí quý), có lớp hóa trị được điền đầy. Ngày nay người ta không gọi chúng là khí trơ nữa, vì đã tìm thấy hợp chất của Xe. Helium là nguyên tố trơ nhất trong các khí hiếm và khả năng phản ứng trong nhóm này tăng dần lên theo chu kỳ: có thể làm cho các khí hiếm nặng nhất phản ứng do chúng có các lớp electron lớn hơn. Tuy nhiên, khả năng phản ứng của chúng về tổng thể vẫn là rất thấp và kém. Halogen Trong nhóm 17, (7 nếu loại đi các kim loại chuyển tiếp) được biết đến như là nhóm các halogen, các nguyên tố đều chỉ còn thiếu 1 electron là điền đầy lớp điện tử hóa trị. Vì thế, trong các phản ứng hóa học chúng có xu hướng thu thêm điện tử (xu hướng thu thêm điện tử gọi là độ âm điện). Thuộc tính này là rõ nét nhất ở Flo (nguyên tố có độ âm điện lớn nhất trong tất cả các nguyên tố) và nó giảm dần theo sự tăng lên của chu kỳ. Kết quả là tất cả các halogen tạo ra các axit với hidro, ...
— Xem thêm —
Bình luận