Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ

Số trang: 7
Mã số: 380279
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: NỐI
CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ T
I. MỤC TIÊU:
1. Nm được cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ
từ.
2. Nhận biết các quan hệ từ, cặp quan hệ từ được s
dụng trong câu ghép; biết cách dúng các quan hệ từ
để nối các vếu ghép.
II. ĐỒ DÙNG DY- HỌC:
- Vở bài tập tiếng Việt lớp 5, tập 2 (nếu có).
- Một số giấy khổ to đã phô tô các bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Các
bước
Hoạt động của giáo
viên
Hoạt động của
học sinh
Kim
tra bài
- Kiểm tra 2 HS
- Nhận xét, cho điểm
- HS trlời
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
cũ
4’
i mới
1 Giới
thiệu
bài
- GV giới thiệu bài - HS lắng nghe
2
Nhận
xét
Hoạt động 1:
Hướng dẫn HS l
àm
BT1:
- Cho HS đoc yêu c
u
của BT1
- GV giao việc
-
Cho HS làm bài +
trình bày kết quả
- Nh
ận xét + chốt lại
kết quả đúng
- 1 HS đọc yêu
cầu + đoạn
trích
- Làm bài + phát
biểu ý kiến
- Lớp nhận xét
- 1 HS đọc to,
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Hoạt động 2:
Hướng dẫn HS l
àm
BT2:
- Cho HS đọc yêu c
u
của BT2
- GV giao việc
-
Cho HS m bài, dán
giấy BT lên bảng
- Nh
ận xét + chốt lại
kết quả đúng
Hoạt động 3:
Hướng dẫn HS l
àm
BT3:
(Cách tiến h
ành tương
tự BT1)
- Nh
ận xét + chốt lại
kết quả đúng
lớp đọc thầm
- HS m bài trên
bảng
- Lớp nhận xét
bài trên bảng
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 03:54:56
MỤC TIÊU: 1. Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ. 2. Nhận biết các quan hệ từ, cặp quan hệ từ được sử dụng trong câu ghép; biết cách dúng các quan hệ từ để nối các vế câu ghép.
— Xem thêm —