Phân phối chương trình giảm tải chi tiết thực hiện từ năm 2012 của bộ GD

Lượt xem: 661
Số trang: 14
Mã số: 38018
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 14
Sao chép
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 6
(Áp dụng từ năm học 2011-2012)
Cả năm: 37 tuần (35 tiết)
Học kì I: 19 tuần (18 tiết)
Học kì II: 18 tuần (17 tiết)
HỌC KÌ I
Tuần Tiết Bài dạy Hướng dẫn thực hiện
PHẦN MỞ ĐẦU
1 1 Giới thiệu chương trình, phương pháp học tập bộ
môn
2 2 Bài 1. Sơ lược về môn lịch sử
3 3 Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử
Phần Một. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI
4 4 Bài 3. Xã hội nguyên thủy
5 5 Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông
6 6 Bài 5. Các quốc gia cổ đại phương Tây Gộp Mục 2, 3
7 7 Bài 6. Văn hóa cổ đại
Phần Hai. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ
KỈ X
Chương I. BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA
8 8 Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta
9 9 Bài 9. Đời sống của người nguyên thủy trên đất
nước ta
10 10 Ôn tập Bài 7 theo SGK
11 11 Kiểm tra viết
Chương II. THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC: VĂN LANG – ÂU LẠC
12 12 Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh
tế
Gộp Mục 1, 2
13 13 Bài 11. Những chuyển biến về xã hội
14 14 Bài 12. Nước Văn Lang
15 15 Bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân
Văn Lang
16 16 Bài 14. Nước Âu Lạc
Mục 2: Nước Âu Lạc ra
đời
Không dạy
17 17 Bài 15. Nước Âu Lạc (tiếp theo)
18 18 Bài 16. Ôn tập chương I và chương II
19 Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
Chương III. THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẦU TRANH GIÀNH
ĐỘC LẬP
20 19 Bài 17. Cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng (năm 40)
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
21 20 Bài 18. Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống
quân
xâm lược Hán
22 21 Bài 19. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam
Đế
(giữa thế kỉ I – giữa thế kỉ VI)
23 22 Bài 20. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam
Đế
(giữa thế kỉ I – giữa thế kỉ VI) (tiếp theo)
24 23 Làm bài tập lịch sử.
25 24 Bài 21. Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân (542 –
602)
Không yêu cầu tìm hiểu
tiểu sử
Lý Bí
26 25 Bài 22. Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân (542 –
602) ( tt)
Không yêu cầu tìm hiểu
tiểu sử
Triệu Quang Phục
27 26 Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế
kỷ
VII – IX
28 27 Bài 24. Nước Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
29 28 Làm bài tập lịch sử + Lịch sử địa phương Lsđp:Các di tích khảo
cổ ở BD (văn hóa tiền
sử)
30 29 Bài 25. Ôn tập Chương III
31 30 Kiểm tra viết
Chương IV. BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
32 31 Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của
họ Khúc,
họ Dương
33 32 Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng
năm 938
34 33 Lịch sử địa phương (Di tích lịch sử chùa Hội
Khánh)
35 34 Làm bài tập lịch sử
36 35 Ôn tập kiểm tra HK II
37 Kiểm tra học kì II
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 7
(Áp dụng từ năm học 2011-2012)
Cả năm: 37 tuần (70 tiết)
Học kì I: 19 tuần (36 tiết)
Học kì II: 18 tuần (34 tiết)
HỌC KÌ I
Tu
ần
Tiết Bài dạy Hướng dẫn thực hiện
1 1 Giới thiệu chương trình và phương pháp học tập bộ
môn
Phần Một. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI
1 2 Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong
kiến
ở Châu Âu
2 3 Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự
hình
thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu
4 Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống
phong
kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu
3 5 Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến
6 dòng đầu mục I.Sự hình
thành xã hội
phong kiến Trung Quốc.
Không dạy
6 Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến (tiếp theo)
4 7 Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến
Mục 1. Những trang sử ..
Không dạy
8 Bài 6. Các Quốc gia phong kiến Đông Nam Á
5 9 Bài 6. Các Quốc gia phong kiến Đông Nam Á (tt)
10 Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến
Mục 1. Sự hình thành phát
triển xã
hội phong kiến. Không dạy
6 11 Làm bài tập lịch sử ( phần Lịch sử thế giới)
Phần Hai: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ
XIX
Chương I. Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (thế kỉ X)
6 12 Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập
Mục 2.(Tình hình chính trị cuối
thời
Ngô) Không dạy danh sách 12
sứ quân
7 13,14 Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê
Chương II. Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI – XII)
8 15 Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất
3
Tải xuống 5,000₫ (14 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-31 00:00:37
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 6 (Áp dụng từ năm học 2011-2012) Cả năm: 37 tuần (35 tiết) Học kì I: 19 tuần (18 tiết) Học kì II: 18 tuần (17 tiết) HỌC KÌ I Tuần Tiết Bài dạy Hướng dẫn thực hiện PHẦN MỞ ĐẦU 1 1 Giới thiệu chương trình, phương pháp học tập bộ môn 2 2 Bài 1. Sơ lược về môn lịch sử 3 3 Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử Phần Một. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI 4 4 Bài 3. Xã hội nguyên thủy 5 5 Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông 6 6 Bài 5. Các quốc gia cổ đại phương Tây Gộp Mục 2, 3 7 7 Bài 6. Văn hóa cổ đại Phần Hai. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỈ X Chương I. BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA 8 8 Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta 9 9 Bài 9. Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta 10 10 Ôn tập Bài 7 theo SGK 11 11 Kiểm tra viết Chương II. THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC: VĂN LANG – ÂU LẠC 12 12 Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế Gộp Mục 1, 2 13 13 Bài 11. Những chuyển biến về xã hội 14 14 Bài 12. Nước Văn Lang 15 15 Bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang 16 16 Bài 14. Nước Âu Lạc Mục 2: Nước Âu Lạc ra đời Không dạy 17 17 Bài 15. Nước Âu Lạc (tiếp theo) 18 18 Bài 16. Ôn tập chương I và chương II 19 Kiểm tra học kì I
— Xem thêm —
Bình luận