Giáo án toán lớp 5 - Tiết 155: PHÉP CHIA

Lượt xem: 165
Số trang: 0
Mã số: 380035
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 03:37:51
Mục tiêu: Giúp HS củng cố kĩ năng thực hành phép chia các số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng trong tính nhẩm. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Mục tiêu: Giúp HS củng cố kĩ năng thực hành phép chia các số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng trong tính nhẩm. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
— Xem thêm —