Giáo án Toán lớp 3 - Bảng chia 6

Số trang: 5
Mã số: 380033
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 03:37:45
Giúp HS dựa vào bảng nhân 6 để lập bảng chia 6 và học thuộc bảng chia 6.. - Thực hành chia trong phạm vi 6 và giảI các bài toán có lời văn( về chia thành 6 phần bằng nhau và chia theo nhóm 6). - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. Bảng chia 6 I.Mục tiêu: - Giúp HS dựa vào bảng nhân 6 để lập bảng chia 6 và học thuộc bảng chia 6.. - Thực hành chia trong phạm vi 6 và giảI các bài toán có lời văn( về chia thành 6 phần bằng nhau và chia theo nhóm 6). - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Các tấm bìa, mỗi tấm có 6 chấm tròn. Phiếu học tập ghi nội dung BT1 - HS: Các tấm bìa, mỗi tấm có 6 chấm tròn. III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Đọc bảng nhân 6 B.Bài mới: 1, Giới thiệu bài: (1 phút) 2, Hình thành KT mới: ( 31 phút ) H: Đọc bảng nhân 6 ( 2 em) H+G: Nhận xét, đánh giá. G: Giới thiệu qua KTBC a. Lập bảng chia 6: 6x1 = 6 6: 6 = 1 6x2 = 12 12 : 6 = 2 6x3 = 18 18 : 6 = 3 6x4 = 24 24 : 6 = 4 b. Thực hành: Bài 1: Tính nhẩm 42 : 6 = 24 : 6 = 54 : 6 = 36 : 6 = 12 : 6 = 6 : 6 = Bài 2: Tính 5 x 4 = 24 : 6 = 24 : 4 = G: Sử dụng các tấm bìa có các chấm tròn, HD học sinh quan sát, lập công thức chia 6 H: Dựa vào bảng nhân 6, trao đổi nhóm đôi lập nốt công thức chia 6 còn lại. H: Đọc lại bảng chia 6 ( 3 em) H: Nêu yêu cầu bài tập H: Dựa vào bảng chia 6 nêu miệng kết quả ( 4 em) H+G: Nhận xét, đánh giá G: Nêu yêu cầu H: Dựa vào bảng nhân 6 nêu miệng kết quả( 5 em) H+G: Nhận xét, bổ sung, nêu được mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. Bài 3: Giải bài toán Độ dài của mỗi đoạn dây đồng là: 48 : 6 = 8 ( cm ) Đáp số: 8cm 3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút ) H: Đọc bài toán, xác định yêu cầu của bài toán. H: làm bài vào vở H: Lên bảng thực hiện( 1 em) - Nêu rõ cách tính. G: Nhận xét, đánh giá. G: Nhận xét chung giờ học. G: HD bài tập ở buổi 2 Luyện tập I.Mục tiêu: - Giúp HS củng cố cách thực hiện phép chia trong phạm vi 6 - Nhận biết 1/6 của một hình chữ nhật trong một số trường hợp đơn giản. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Hình Minh hoạ BT4 - HS: SGK, VBT III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Đọc bảng chia 6 B.Bài mới: 1, Giới thiệu bài: (1 phút) 2, Luyện tập: ( 31 phút ) Bài 1: Tính nhẩm a) 6 x 6 = 6 x 9 = 36 : 6 = 54 : 9 = H: Đọc thuộc bảng chia 6 ( 2 em) H+G: Nhận xét, đánh giá. G: Giới thiệu ...
— Xem thêm —
Bình luận