Giáo án mầm non - Đề tài: so sánh chiều cao hai đối

Số trang: 5
Mã số: 379231
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Giáo án LÀM QUEN VỚI TOÁN
Chủ đề: Gia Đình
Đề tài: so sánh chiều cao hai đối tượng.
I. Mc đích yêu cầu
- Kiến thức: Trẻ biết so sánh cao - thp hai đối tượng.
- K năng: hình thành và củng cố kỹ năng đặt cạnh, đặt chồng,
so sánh. Phân bit bên phải, bên trái của bản thân bé, nhận biết
màu sắc.
- Phát triển: Tư duy, óc sáng tạo, trí nhớ, ngôn ngữ toán học.
- Giáo dục: Trẻ lắng nghe cô, mạnh dạn phát biểu, tích cực hoat
động.
II. Phương pháp – biện pháp:
- Kể chuyn, đàm thoại
- Bài tập, trò chơi.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
III. Chuẩn bị:
- Tranh chuyn: Gà cồ giận mẹ.
- Mô hình các nhân vật: thành viên trong gia đình: ba, mẹ, con
trai, con gái.
- Hình ảnh rời: bạn trai, bạn gái: có chiều cao chênh lch nhau.
- Rổ đựng tranh nhân vật rời, bút màu, tranh tô màu.
IV. Nội dung kết hợp:
Kể chuyện: gà cồ giận mẹ, tạo hình: tô màu.
V. Tiến trình:
Hoat động của cô Hoat động của tr
1. Hoạt động 1: kể chuyện: gà cồ giận
Lắng nghe cô kể
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
mẹ.
Gà cồ đứng sát vào sau lưng mẹ để làm
gì?
Gà cồ có cao hơn mẹ không?
Gà cồ có cao hơn em kế không?
Gà cồ làm gì để biết mình cao hơn em
kế?
Gà cồ và em út, ai cao hơn?
Làm sao để biết gà cồ cao hơn em út.
2. Hoat động 2: bé tập đo chiều cao
Con hãy đo xem ai cao hơn bỏ qua bên
phải, thấp hơn bỏ qua bên trái.
Bé đo xem ba với mẹ, ai cao hơn bằng
các hành động đặt cạnh, đặt chồng.
Đo xem anh trai và em gái ai cao hơn.
chuyn
trả lời câu hỏi của cô
Bé sử dụng các th
hình nhân vật để đo,
bỏ thẻ hình đúng bên
phải, bên trái.
trẻ tô màu bức tranh
của mình theo đúng
màu sắc.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 02:38:40
. Mục đích yêu cầu - Kiến thức: Trẻ biết so sánh cao - thấp hai đối tượng. - Kỹ năng: hình thành và củng cố kỹ năng đặt cạnh, đặt chồng, so sánh. Phân biệt bên phải, bên trái của bản thân bé, nhận biết màu sắc. - Phát triển: Tư duy, óc sáng tạo, trí nhớ, ngôn ngữ toán học. - Giáo dục: Trẻ lắng nghe cô, mạnh dạn phát biểu, tích cực hoat động.
— Xem thêm —