Giáo án Công Nghệ lớp 12: Bài 25 : MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU - MÁY BIẾN ÁP BA PHA

Lượt xem: 1949
Số trang: 0
Mã số: 379227
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-20 16:59:21
I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết được khái niệm, phân loại và công dụng của máy điện xoay chiều ba pha - Biết công dụng, cấu tạo, cách nối dây, nguyên lí làm việc của máy biến áp 3 pha. 2. Kĩ năng - Biết phân loại máy điện xoay chiều ba pha với các loại máy điện khác. - Tuân thủ tốt các quy định về an toàn điện. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Đọc kỹ nội dung bài 25SGK. - Các hình vẽ H25.2, H25.2, H25.3, H25.4. - Đọc các tài liệu có liên quan đến nội dung giảng dạy, chú ý số liệu truyền tải điện năng. - Tranh MBA ba pha. Máy chiếu projector. I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết được khái niệm, phân loại và công dụng của máy điện xoay chiều ba pha - Biết công dụng, cấu tạo, cách nối dây, nguyên lí làm việc của máy biến áp 3 pha. 2. Kĩ năng - Biết phân loại máy điện xoay chiều ba pha với các loại máy điện khác. - Tuân thủ tốt các quy định về an toàn điện. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Đọc kỹ nội dung bài 25SGK. - Các hình vẽ H25.2, H25.2, H25.3, H25.4. - Đọc các tài liệu có liên quan đến nội dung giảng dạy, chú ý số liệu truyền tải điện năng. - Tranh MBA ba pha. Máy chiếu projector.
— Xem thêm —